In de regio Diest – Scherpenheuvel-Zichem worden regelmatig zeer kleine ovale zilveren devotiemedailles met voluten gevonden met de afbeelding van Maria op staak. Alhoewel deze medailles qua morfologie en voorstellingen zeer gelijkend zijn verschillen ze in detail van elkaar. Een aantal van deze medailles heeft geen legende, het moet dus voor de gebruiker duidelijk geweest zijn naar welke O.L.V. de medaille verwijst. Een medaille met dezelfde configuratie maar met een legende zou de sleutel kunnen zijn voor de oplossing van het probleem en zou kunnen verklaren voor welke O.L.V. de medailles werden gemaakt. Helaas is de, weliswaar Nederlandse, tekst van dit exemplaar niet helemaal leesbaar en te begrijpen. De afkorting O.L.V. is duidelijk. De letter S zou kunnen staan voor Scherpenheuvel. De letters INR doen denken aan INRI Iesus Nazarenus Rex (Iudaeorum) boven Christus aan het kruis maar het kan evengoed het Nederlandse woord IN voorstellen omdat er ruimte is tussen de letter R en dan moeten we misschien zoeken naar een Mariaoord dat begint met die letter. Tot er meer medailles met een beter leesbare tekst worden gevonden is het dus voorlopig onmogelijk om deze 17de/18de eeuwse kleinoden met zekerheid te linken aan bedevaartsoord Scherpenheuvel.

PPV 00824

Op de voorzijde van de kleine ovale zilveren devotiemedaille staat binnen een lijnovaal in het midden een gekroonde O.L.V. met Kind op een staak. De kroon heeft drie stralen. Het kind Jezus, voorgesteld als buste, heeft een stralenkrans rond het hoofd. Maria houdt in de rechterhand een scepter. Onderaan is een grondlijn afgebeeld met enkele planten. Op de keerzijde werd Christus aan het kruis afgebeeld binnen een lijnovaal. Bloed stroomt uit de polsen en boven het hoofd is een korte dwarsbalk geplaatst. Onderaan is het kruis omgeven door enkele planten. De medaille had oorspronkelijk vier voluten met bilaterale krulversiering maar de onderste voluut is afgebroken. Rond het draagoog is een zilveren draagring bewaard gebleven. De afmetingen zijn 16,2 (20 met de ontbrekende voluut) x 15,2 x 1,5 mm.

PPV 00825

Op de voorzijde van de kleine ovale zilveren devotiemedaille staat binnen een lijnovaal in het midden een gekroonde O.L.V. met Kind op een staak. De kroon heeft drie afgeronde stralen. Het kind Jezus, voorgesteld als buste, heeft een hoekige stralenkrans rond het hoofd. Maria houdt in de rechterhand een scepter. De staak heeft onderaan een grondlijn en is mogelijk omgeven door enkele planten. Op de keerzijde werd Christus aan het kruis afgebeeld maar het kruis werd niet afgebeeld. De figuur staat op een grondlijn. De medaille heeft vier rudimentaire voluten. Rond het draagoog is een zilveren draagring bewaard gebleven. De afmetingen zijn 13 x 10,3 x 1,2 mm.

PPV 00830

Op de voorzijde van de kleine ovale zilveren devotiemedaille staat in het midden een gekroonde O.L.V. met Kind op een staak. De kroon heeft drie afgeronde stralen. Het kind Jezus, voorgesteld als buste, heeft een stralenkrans met vier stralen rond het hoofd. Maria houdt in de rechterhand een scepter. De staak staat op een grondlijn. Deze lijkt gebogen maar vermoedelijk zijn het planten die deze vorm veroorzaken. In de legende staat links . INR . (S of B). [ . Het laatste teken is vermoedelijk de letter S waarvan de uiteinden lang zijn zodat de letter door de slijtage bijna een 8-vorm heeft en op een letter B lijkt. Het vervolg van de legende is onleesbaar door sleet waarbij een deel van de rand is uitgebroken. Rechts in de legende staat OLV . (S of B). De laatste letter met een identieke opmerking als links. Op de keerzijde werd Christus aan het kruis afgebeeld maar deze figuur bleef door intense sleet slechts zeer vaag bewaard. De medaille heeft vier voluten met kruisversiering. Het draagoog is beschadigd. De afmetingen zijn 15,6 x 12,5 x 0,9 mm.

Zie ook:

http://testavzw.be/devotiemedailles-van-scherpenheuvel-uit-de-19de-eeuw/

http://testavzw.be/ruitvormige-devotiemedailles-van-scherpenheuvel-uit-de-late-17de-eeuw/

http://testavzw.be/devotiemedaille-uit-de-beginperiode-van-de-stad-scherpenheuvel/