Jan Theodoor van Beieren werd geboren te Munchen op 3 september 1703 en overleed te Luik op 27 januari 1763. Hij werd in 1719 al aangesteld tot bisschop van Regensburg en in 1727 tot bisschop van Freising. Maar hij ontving pas in 1730 zijn bisschopswijding. In 1744 werd hij prinsbisschop van Luik en vanaf 1746 mocht hij zich kardinaal noemen. Net als de meeste van zijn voorgangers liet hij onmiddellijk na zijn aanstelling als prinsbisschop munt slaan. Op de plaket of plaquette, een klein zilverstuk ter waarde van een halve schelling dat slechts gedurende drie jaar (1750-1752) te Luik geslagen werd, staan een heleboel afkortingen die zijn belangrijkste functies weergeven.

Voorzijde: I(OHANNES) THEOD(ORUS) CAR(DINALIS) D(EI) G(RATIA) BAV(ARIAE) D(UX) (= Jan Theodoor, kardinaal, bij gratie Gods hertog van Beieren)

Keerzijde: EP(ISCOPUS) ET PR(INCEPS) L(EODIENSIS) DUX B(ULLIONENSIS) M(ARCHIO) F(RANCHIMONTII) C(OMES) L(OSSENSIS) H(ORNANUSQUE) (=Bisschop en vorst van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en van Horn)

Beschrijving:

Voorzijde: het gekroonde wapenschild van de vorst

Keerzijde: het wapenschild van het prinsbisdom Luik

PPV 00790

Plaket van Jan Theodoor van Beieren, geslagen in 1752. Een deel van de rand is uitgebroken.

PPV 00791

Fragment van een plaket van Jan Theodoor van Beieren.

PPV 00792

Plaket van Jan Theodoor van Beieren, geslagen in 1752. De massa is 1,68 g en de diameter 21,1 mm.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Theodoor_van_Beieren

J.-L Dengis, Les monnaies de la principauté de Liège. III. De Gérard de Groesbaack au rattachement à la France (1565-1794), Wetteren 2006, p.187-189, nrs.1173 en 1174

http://www.egmp.nunaar.be/artikels/Muntkl50A.pdf