Loreto is een gemeente in Italië waar volgens een oude legende het huisje staat waarin Maria gewoond heeft. Engelen zouden het huisje op 10 mei 1291 overgebracht hebben vanuit Nazareth. In de loop de jaren werd er een basiliek rond gebouwd, die voltooid werd in 1587. In België staat er een Loretokapel in Wezet. Ook de kluis van Bolderberg werd gebouwd naar analogie met het huisje in Loreto. De eerste kluizenaar, Lambert Hoelen, trok tussen 1670-72 naar Loreto om de juiste afmetingen op te tekenen om de kluis te bouwen. Door de oprichting van het Broederschap van O.L.Vrouw van Loreto op de Bolderberg door het pauselijk decreet van 15 mei 1679 werd deze kluis een bekend bedevaartsoord.

PPV 00555

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van brons staat in de rand de tekst: ‘S. MARIA  LAVRET’. In het midden staat de O.L.V. van Loreto in een driehoekige vorm. Ze draagt een rijkelijk met parels versierd kleed en een hoofddoek met een kroon. Links tegen haar lichaam zit het gekroonde kind Jezus met een globus in zijn linkerhand. Rond beide hoofden zijn stralen afgebeeld. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘ANT.  D.P’, wat ‘Antonius de Padua’ betekent. Aan de rechterzijde staat de heilige Antonius ten halve in aanbidding voor het zegenende Christuskind, dat links op een rots staat met stralen rond het hoofd. Beide figuren kijken elkaar aan. Het draagoog staat haaks op de medaille. Afmetingen: 26,1  x 16,2 mm. Datering: 17de/18de eeuw