Tancrémont is een dorp nabij Pepinster in de provincie Luik. In een kleine kapel, gebouwd in 1895, bevindt zich een kruisbeeld gemaakt van lindehout. Het beeld wordt ‘Le vieux Bon Dieu’ genoemd en zou volgens de C-14 dateringsmethode dateren uit de periode 810-895. Het zou gemaakt zijn voor de romaanse kerk ‘Saints Hermès et Alexandre’ in Theux, een dorp dat in de onmiddellijke omgeving ligt.

Tijdens de Franse Revolutie zou het beeld in de grond verborgen zijn waarna een boer het kruisbeeld in goede staat terugvond in de 19de eeuw. Het kruisbeeld is 204 x 180 cm groot. Microscopisch onderzoek heeft aangetoond dat het beeld minstens 8 keer werd overschilderd.

Antonius Abt

Deze Antonius kan moeilijk verward worden met zijn naamgenoot Antonius van Padua omdat er steeds een varken in zijn omgeving rondloopt. Daarom wordt hij in de volksmond ook wel Antonius met het varken genoemd. Antonius Abt zou rond 251 geboren zijn in Egypte. Hij gaf al zijn bezittingen aan de armen en ging als kluizenaar leven in de woestijn. Tijdens de kruistochten zou zijn gebeente overgebracht zijn naar Frankrijk. Fragmenten zouden als relikwie nog aanwezig zijn in Arles en Keulen maar de echtheid wordt betwist. Zijn varken verwijst naar zijn volgers, de Antonieten, die hun varkens op 17 januari slachtten en het vlees verdeelden onder de armen. Op sommige plaatsen zoals in Bree wordt nog jaarlijks een varkenskop geveild ten voordele van de armen. Hij staat ook bekend omwille van zijn ‘verzoekingen’ die diverse schilders inspireerden, zoals Jeroen Bosch en Salvador Dali. Zij schilderden vaak met veel detail de demonen en naakte vrouwen die poogden Antonius van het ‘goede’ pad af te  brengen. Kerken gewijd aan Antonius Abt vindt men onder meer in Moerbeke, Brasschaat, Wolfsdonk, Blankenberge en Zoersel.

VAR 00239

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat bovenaan in de rand de tekst: ‘DIVIN JESUS SAUVEZ-NOUS’ en onderaan ‘SOUVENIR DE TANCRÉMONT’. In het midden staat het kruisbeeld van Tancrémont waarop Jezus de typische lange lendendoek draagt. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘SAINT ANTOINE PRIEZ POUR NOUS’. Onderaan staat een vijfbladig bloempje tussen twee stippen. In het midden staat een man met baard in een kapmantel. Hij houdt met zijn rechterhand een boek tegen de borst. Zijn andere hand rust op een stok. Aan zijn middel hangt een paternoster. Voor zijn voeten loopt een varkentje, herkenbaar aan het krulstaartje. De medaille dateert vermoedelijk uit 1895 toen de kapel werd ingehuldigd. Afmetingen: 32,5 x 22,8 x 1,2 mm.

VAR 00240

Op de voorzijde van de vierhoekige devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering en bedekt met een laagje wit metaal, staat onderaan de horizontale tekst: ‘TANCREMONT’. In het midden staat het kruisbeeld van Tancrémont. Op de keerzijde staat een kleine medaillon, diameter 10 mm, waarin bovenaan in de rand de tekst: ‘TANCREMONT’ staat en in het midden de kapel van Tancrémont onder een bewolkte hemel. Onderaan staat het zeer kleine bovenlichaam van een man met gestrekte armen. Op het draagoog staan onleesbare letters. Datering: 20ste eeuw. Afmetingen: 25,8 x 16,3 x 1,9 mm.

VAR 00300

Op de voorzijde van de kleine ronde devotiemedaille, gemaakt van wit metaal, staat in de rand de tekst: ’CHRIST DE TANCREMONT’. In het midden staat een kruisbeeld met Christus. Op de keerzijde staat onderaan de horizontale tekst: ‘CHAPELLE DE TANCREMONT’. In het midden staat de kapel van Tancremont. Afmetingen: 15,9 x 12,6 x 1,7 mm.