Al in de 14de eeuw werden in Tongeren zevenjaarlijkse feesten gehouden. In een eerste fase werden de in de kerk aanwezige relieken vanop de kerktoren aan het publiek getoond, vanaf 1608 tot 1790 werden de relieken rond de kerk gedragen en werd een processie gehouden. In de 19de eeuw nam de verering voor Maria toe. Deze verering werd getoond door het kronen van Mariabeelden. Het in de basiliek van Tongeren aanwezige Mariabeeld dateert van 1479, is gemaakt van notenhout, is 1,6 m hoog en weegt 70 kg. In 1890 werd in Tongeren het Mariabeeld samen met het Jezuskind op het marktplein gekroond door monseigneur Doutreloux. De clerus wilde terug een aanknopingspunt realiseren met de zevenjaarlijkse traditie en sindsdien worden in Tongeren de zevenjaarlijkse kroningsfeesten gehouden. De O.L.V.- kerk van Tongeren werd als basiliek erkend in 1931, een jaar voor het kroningsfeest, door Pius XI. In 2016 werd de 18de editie gehouden. De volgende editie van de kroningsfeesten zal in Tongeren plaatsvinden in 2023.

VAR 00159

De devotiemedaille werd gemaakt van een wit metaal, mogelijk zilver. Op de voorzijde van de bijna ovale medaille staat in het midden het gekroonde Mariabeeld. Op de achtergrond staan 16 vijfpuntige sterretjes. De rand werd versierd met bollen en 4 rozen. Normaal draagt Maria in haar rechterhand een tros druiven maar dit is niet duidelijk weergegeven op de medaille. Op de achterzijde staat in het midden  de tekst ‘O.L.V  VAN TONGEREN’. De afmetingen zijn: 30,3 x 20 x 1,7 mm.

VAR 00160

De devotiemedaille werd gemaakt van zilver. Op de voorzijde van de medaille, die een bijzondere vorm heeft, staat in het midden het gekroonde Jezuskind binnen een rand die versierd is met krullen. Boven en onder het beeld staan telkens twee kleine hoofdjes (engeltjes?). Bovenaan staat het ruitvormige merk van de maker maar dit is niet goed leesbaar.  Op de achterzijde staat in het midden  de tekst ‘TONGRES TONGEREN’. De afmetingen zijn: 30,8 x 17 x 1,5 mm.