Een deel van de beenderen van de heilige Valentijn rusten in de kerk van Montigny-sur-Sambre. Montigny-sur-Sambre is een deelgemeente van Charleroi. Pius IX schonk in 1874 deze beenderen omdat de bewoners hem in 1870 gesteund hadden bij zijn oorlog tegen de koning van Italië. Er zijn meerdere ‘Valentijnen’ geweest. De beenderen zijn van Valentijn van Terni uit de 3de eeuw. Hij zou bisschop geweest zijn en huwelijken voltrokken hebben tussen heidenen en gelovigen. Dit was niet naar de zin van keizer Claudius II die hem liet martelen en onthoofden op 14 februari…

VAR 00183

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van aluminium, staat onderaan in de rand de tekst: ‘MONTIGNY SUR SAMBRE’. In het midden staat de heilige Valentijn met mijter. In zijn linkerhand houdt hij een staf vast en met zijn rechter maakt hij een zegenend gebaar. Hij draagt een mantel. Ter hoogte van zijn borst staat een kruis. Links en rechts van de heilige staat een klein ruitje waarop niet nader te bepalen tekens staan. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘SAINT VALENTIN PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat een afbeelding van het schrijn van de heilige Valentijn. Afmetingen: 23,9 x 17,1 x 1 mm.