Pius IX was paus van 1846 tot 1878. Tijdens het ‘bewind’ van Pius IX kwam in 1861 een einde aan de wereldlijke macht van de paus ten voordele van het koninkrijk Italië. Tot aan zijn dood waren de koning van Italië, Victor Emmanuel, en de paus aartsvijanden. De paus ging zelfs zo ver dat hij de koning excommuniceerde. Pius IX was tegen vernieuwing, tegen godsdienstvrijheid en tegen de vrije meningsuiting. Pius IX begon met een vrijwilligersleger, met ondermeer de hulp van 1634 Belgen, oorlog te voeren om de macht.  Het vrijwilligersleger van de paus werd verslagen in 1861. In 1878 overleed Pius IX aan een bronchitis. Toen in 1881 zijn lijk werd overgebracht moest dit ’s nachts gebeuren omdat de stoet belaagd werd door mensen die dreigden het lijk in de Tiber te gooien.

Dogma 8 december 1854: Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Op 8 december 1854 kondigde Pius IX het dogma van de ‘Onbevlekte Ontvangenis’ van Maria af. Dit dogma stelde dat Maria verwekt en geboren werd zonder met de erfzonde ‘bevlekt’ te zijn. Volgens de christelijke leer is iedere mens belast met de erfzonde als gevolg van de zondeval van Adam en Eva.

VAR 00157

Op de voorzijde van de ronde medaille gemaakt van een koperlegering staat in de rand de tekst ‘PIO X PONTEFICE MASSIMO’, voorafgegaan en gevolgd door een kruisje. Onderaan staat het woord ‘ROMA’. In het midden staat, binnen een cirkel en een vierpas, het portret van paus Pius X, kijkend naar rechts. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘B. V. MARIA IMMACOLATA’, voorafgegaan en gevolgd door een kruisje. Onderaan staat de tekst ‘8 DIC. 1854 PIO IX’. In het midden staat, binnen een cirkel en een vierpas, Maria afgebeeld ten voeten uit en met de armen voor haar borst. Het ophangoog van de medaille staat haaks op de medaille. Afmetingen: 26,1 (zonder oog 21,3) x 1,4 mm. De medaille dateert waarschijnlijk van het jaar 1903  toen Pius X paus werd.