St. Goedele kerk

In de 9de eeuw stond er al een kapel in Brussel die gewijd was aan St. Michiel. In de 11de eeuw werd een Romaanse kerk gebouwd. Na de aankomst van de relikwieën van Goedele kreeg ze de dubbele naam ‘collegiale kerk van St-Michiel en Ste-Goedele’. Met de bouw van de kathedraal werd begin 13de eeuw gestart.

De heilige Gudula

Haar geboorte- en sterfjaar zijn niet exact bekend, Goedele is na 646 geboren en ze stierf tussen 680 en 714. De geschiedenis van haar leven werd pas opgetekend in 1048. Goedele was de dochter van een Merovingische graaf en woonde in Moorsel. Op haar dagelijkse tocht naar de kerk gebruikte ze een lantaarn maar de duivel blies de kaars steeds uit. Door haar gebed ontbrandde de kaars telkens opnieuw. Na wat omzwervingen kwamen haar relikwieën in 1047 in Brussel terecht. In Eibingen (Duitsland) wordt een deel van haar schedel bewaard.

VAR 00048

Op de voorzijde van de ronde devotiemedaille, gemaakt van zilver, staat in de linkerzijde van een vierpas de tekst ‘Ste GUDULA’ en in de rechterzijde ‘PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat een vrouwenfiguur. In haar rechterhand houdt ze een boek vast en in haar linkerhand een lantaarn. Rechts aan haar zijde staat een engeltje dat met beide handen de lantaarn vasthoudt/beschermt. Op de keerzijde staat in het midden de St. Goedelekerk in een vierpas met links het woord ‘EGLISE’ en rechts ‘Ste GUDULE’. Onderaan staat de naam van de stad ‘BRUXELLES’ en helemaal onderaan de initialen ‘L.C.’. De afmetingen zijn: diameter 25,7 mm, met draagoog 29,2 mm en dikte 1,9 mm.