Het staatsbedrijf ‘Chemins de fer de L’État Belge’ baatte van 1835 tot 1926 een aantal spoorlijnen uit. In 1926 werd de naam aangepast en werd deze Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen of, in het Frans Société Nationale des Chemins de fer Belges. Spoorlijn 147 was 60 kilometer lang en verbond Landen met Tamines/Auvelais. Ze werd door de Belgische Staat in twee fasen aangelegd. Op 15 oktober 1865 werd de verbinding van Landen naar Fleurus geopend en op 12 juni 1868 kon van Fleurus naar Tamines gespoord worden. In Tamines sloot de lijn aan op lijn 130 naar Charleroi en op lijn 150 naar Jemelle. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de spoorlijn van militaire betekenis. Tussen 1989 en 1990 werden de sporen opgebroken behalve tussen Ligny – Fleurus – Auvelais. Op de oude bedding werden vervolgens fietspaden aangelegd.

PPV 00638

Op de voorzijde van het spoorwegloodje staat in de rand de tekst ‘ORP LE GRAND’. Onderaan staat een vijfbladig bloempje. In het midden staat een onduidelijke klauwende Belgische leeuw op een voetstuk. Op de keerzijde staat de tekst ‘CHEMIN DE FER DE L’ETAT’. In het midden staat een Belgische leeuw op driedelig voetstuk.