Het meest voorkomende pijpaarden heiligenbeeldje is het beeldje van een naakt Christuskind dat in de linkerhand een globus met een kruis vasthoudt en met de rechterhand een zegenend gebaar maakt. Dergelijke beeldjes werden in Antwerpen gemaakt in de periode 1550 – 1625 door een pottenbakker, vermoedelijk als nevenproduct. De toestand van de pijpaarden beeldjes als bodemvondst is dikwijls slecht door de extreme verwering. Ze werden ook in grote hoeveelheden gemaakt waarbij de detailafwerking bijkomstig was. Daarom is het moeilijk om de beeldjes enkel op stilistische kenmerken te dateren. De archeologische context is dan van groot belang voor de datering. Oude schilderijen laten zien dat dergelijke beeldjes deels gekleurd werden, vooral de voeten en de hartstreek, met rode verf. Alle beeldjes werden gevonden tijdens het archeologisch onderzoek van het Hof van Goor. Het exemplaar met inventarisnummer HVG 00078 komt uit een 15de eeuwse laag. De beeldjes werden gebruikt als versiering van een feestkoek.

Zie ook: http://testavzw.be/naakt-jezuskind-en-gebusseld-jezuskind-gebakken-in-een-feestbrood/

HVG 00076

Het gelaat van het dubbel gemouleerd naakt Jezuskindje is nog redelijk goed bewaard. De ogen zijn herkenbaar en ook het haar is nog aanwezig. Rond de hals draagt het Jezuskind een kralensnoer met 7 kralen waaraan een kruis is bevestigd. Langs de achterzijde zijn de lange lokken goed bewaard. Het Jezuskind maakt een zegenend gebaar en heeft een globus met kruis in de hand. De vormnaad werd gladgestreken. Afmetingen: 49,2 x 13,6 x 7,4 mm

HVG 00077

Details van het gezichtje van het dubbel gemouleerd naakt Jezuskindje zijn niet meer aanwezig. Ook het kralensnoer is afwezig, er rest enkel een kruis ter hoogte van de borststreek. Het Jezuskind maakt een zegenend gebaar en heeft een globus zonder kruis in de hand. De vormnaad werd gladgestreken. Afmetingen: 44 x 12,7 x 10,5 mm

HVG 00078

Het Jezuskind heeft een stralenkrans rond het hoofd. Het beeldje is dubbel gemouleerd. Het gezichtje is onherkenbaar. De armen worden voor de borst gehouden zoals in een bidhouding maar mogelijk houdt het Jezuskind een duif vast. De buik lijkt opgezwollen en de benen vertonen veel details zoals de knieën. De vormnaad werd gladgestreken. Afmetingen: 43 x 11,9 x 9,2 mm

HVG 00079

Het fragment bestaat uit het bovenlichaam van een heilige. Het is slechts eenzijdig gemouleerd. Het gezicht is onherkenbaar. De figuur houdt de handen voor de borst en omklemt een voorwerp, mogelijk een duif of een kruis (?). De borsten werden geprononceerd weergegeven. Afmetingen: 22,2 x 12,6 x 6 mm