Zeker vanaf 1891 bezat J. STAELENS in de Visserij 161  te Gent een chocoladefabriek die in 1897 eigendom was van E. STAELENS. In het boekje ‘De Visserij’ van Guido Deseyn uitgegeven in 1983 lezen we dat in 1905 er een cichoreifabriek met magazijn gevestigd was. Volgens dezelfde publicatie was er tot voor kort een muurschilderij langs de Tragel: ‘Chicorijsuikerij La Belle Jardinière – De Beste’. In 1914 werd het bedrijf overgenomen door NAUS & Co.

Met dank aan de heer Louis Gevaert van het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling vzw (DSMG) voor de informatie

Cichorei of koffiebitter

De plant cichorei is familie van het witloof en van de andijvie. De wortel van de plant wordt sinds het begin van de 19de eeuw geroosterd om er een soort koffie van te maken. Dit gebeurde meestal in oorlogstijd als echte koffie schaars of duur was. Na de Tweede Wereldoorlog bleef het gebruik om wat ‘bitter’ toe te voegen aan de koffie nog een tijd voortbestaan. In onze streek werd meestal cichorei van het merk ‘Pacha’ gebruikt.

Alle verzegelloodjes bewaren!

Verzegelloodjes van dezelfde maatschappij worden dikwijls teruggevonden op één bepaalde akker. Deze loodjes verkeren niet altijd in een goede toestand en zelden is de ganse tekst bewaard gebleven. Door te vergelijken en aan te vullen kan dan toch de ganse lay-out van het verzegelloodje samengesteld worden. Dikwijls is de determinatie en datering afhankelijk van details! Het loont dus zeker de moeite om alle verzegelloodjes die gevonden worden te bewaren en dan nog liefst per akker.

Het verzegelloodje van Emile STAELENS

Op de voorzijde van het verzegelloodje staat binnen een lijncirkel de tekst ‘EMILE STAELENS’. Onderaan staat een vijfpuntige ster. In het midden staat horizontaal het woord ‘GAND’. Op de keerzijde staat binnen een lijncirkel de tekst ‘CHICOREE’. In het midden staan horizontaal en in twee lijnen de woorden ‘GARANTIE PURE’. Boven deze woorden staat een vijfpuntige ster en onderaan staat een kort horizontaal streepje waarop in het midden een stip zit. Alle loodjes werden gevonden in Tienen.

PPV 00657

Voorzijde: .MILE …ELENS  ⃰ GAND

Keerzijde: CHICOREE  ⃰  GARANT.. PURE

PPV 00658

Voorzijde: .MILE …E..N.  . GAND

Keerzijde: ….ORE. .⃰  .A.ANTI.. PURE

PPV 00659

Voorzijde: EM… …ELENS  ⃰ GAND

Keerzijde: .HICOREE  ⃰  ..RA.TIE PURE

PPV 00660

Voorzijde: EMIL. AELENS  ⃰ GAND

Keerzijde: .HICOR..  ⃰  ..RA…. .URE

PPV 00661

Voorzijde: .M..E .TAELENS  ⃰ GAND

Keerzijde: CHIC..EE  ⃰  .ARANTIE PURE