Devotiemedailles die gefabriceerd werden in de 19de eeuw zijn meestal voorzien van een legende in de Franse of Latijnse taal. De meeste medailles werden trouwens in Frankrijk gemaakt. Uitzonderlijk werden medailles vervaardigd met een Nederlands opschrift. Dikwijls zijn deze teksten de letterlijke vertaling van de Franse woorden. In onderstaand geval werd echter een correct, maar niet alledaags, Nederlands woord gebruikt: ‘rijve’. De plaatsnaam  is echter in het Frans gebleven.

Rijve

Met het woord ‘rijve’ wordt ‘relikwieschrijn’ bedoeld maar het woord is mogelijk te relateren aan het Oudengelse woord ‘rift’, wat kleed of doek betekent. In deze betekenis zou het kunnen slaan op ‘windsels of gewikkelde doek’ waarin een relikwie werd bewaard.

Zie ook:

http://testavzw.be/een-pelikaan-voedt-zijn-drie-jongen-met-zijn-eigen-bloed-een-afbeelding-op-een-devotiemedaille-uit-brugge-jaegt-van-het-heylig-bloed/

http://testavzw.be/het-heilig-bloed-van-brugge-werd-gestolen-uit-de-stad-constantinopel-tijdens-de-vierde-kruistocht/

PPV 00244

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat binnen een parelovaal en een lijnomtrek in de rand de tekst: ‘HET DIERBAAR BLOED VAN. O.H.J. CHRISTUS’. Onderaan staat ‘BRUGES’. In het midden staat de reliekhouder met het heilig bloed afgebeeld, geflankeerd door twee engelen. Onderaan staat een pelikaan met uitgestrekte vleugels, geflankeerd door twee biddende engelen. De pelikaan wordt hier gebruikt als christelijk symbool voor de liefde van Christus. De legende wil immers dat de pelikaan zijn kuikens voedt met het bloed uit zijn borst, een legende die ongetwijfeld geïnspireerd is door het feit dat de borstveren van sommige pelikanen rood kleuren tijdens het broedseizoen. Bovenaan onder twee spitsbogen staan een aantal figuren, waarschijnlijk bedevaarders. Op de keerzijde staat, binnen een parelovaal en een lijnomtrek, in de rand de tekst: ‘RIJVE VAN HET HEILIG BLOED’. Onderaan staat een kleine letter ‘T’. In het midden staat het schrijn met de reliekhouder. De afmetingen: 28,3 x 18,5 x 1,1 mm.