Halve realen werden zowel door Karel V als door Philips II geslagen respectievelijk in de periode 1521-1552 en 1557-1598. Een halve reaal woog 3,51 g en was 30 stuiver waard. De massa is van halve realen wat hoger dan men zou kunnen verwachten omdat halve realen in goud van slechter gehalte (750/1000) geslagen werden dan realen (992/1000) die 5,32 g wogen.

Karel V liet ook gouden karolusguldens slaan met een massa van 2,91 g ter waarde van 20 stuiver of 1/3 reaal. Omdat enkel op de halve realen van Karel V de dubbelkoppige adelaar volledig afgebeeld is en het muntgewicht deze figuur toont, is duidelijk dat het muntgewicht gemaakt werd om halve realen van Karel V te wegen.

Het muntgewicht

Op de voorzijde van het muntgewicht, gemaakt van een koperlegering, staat een gekroond wapenschild met dubbelkoppige adelaar afgebeeld. Het wapenschild is geplaatst op een bloemenkruis dat links, rechts en aan de onderzijde van het wapenschild tevoorschijn komt. Op de keerzijde staat in het midden een hand (Antwerpen), geflankeerd door de letters T / G. Het geheel is omsloten door een sierrand. Op basis van de initialen lijkt een toewijzing aan Thomas Gouson (rond 1750) voor de hand te liggen maar de stijl, voor zover herkenbaar omwille van de corrosie, lijkt op een vroegere datering te wijzen. De massa bedraagt 2,82 g. Er is massaverlies door corrosie.

Afmetingen: 14,7 x 14,7 x 2,2 mm.

Bron:

http://www.muntgewicht.nl/Afbeeldingen_verkoper/TG_Antwerpen_muntgewichten.pdf