De voorzijde van het muntgewicht is in een zeer slechte toestand. Iemand die geen kennis heeft van muntgewichten zal het blijven bekijken, ronddraaien en er van alles en niets in zien. Wanneer het muntgewicht in de juiste positie wordt gehouden dan vallen onmiddellijk twee min of meer ovale figuren op. Bovenaan valt dan een figuur op die op een kroon lijkt. Door deze combinatie is er geen twijfel meer mogelijk: het is een muntgewicht voor een louis aux lunettes. Die naam komt van de twee ovalen schilden die erop staan en die een beetje aan een bril doen denken. Gelijkaardige muntgewichten op het internet laten twee schilden zien, in het rechterschild staan drie lelies van het Franse wapen en links staat het wapen van Navarra dat hier moeilijk te herkennen is als gevolg van de corrosie. Op de keerzijde staan bovenaan drie verticale streepjes en de letter D. Deze letter staat voor denier, een gewichtseenheid van 1,2748 g. Deze combinatie betekent dus 3 denier: 3 x 1,2748 g = 3,8244 g. Onderaan staan vier verticale streepjes gevolgd door een verticaal streepje dat er iets anders uitziet. Dit laatste staat voor grein, een gewichtseenheid van 0,0531 g. Deze combinatie betekent dus 4 grein: 4 x 0,0531 g = 0,2124g. In totaal is de massa dus 3,8244 g + 0,2124g = 4,0368 g. Het gaat hier duidelijk om een demi-louis, dus een halve louis waarvan de massa in principe 4,08 g is of in oude maten 3 denier en 4 ¾ grein. Dus alhoewel het niet op het muntgewicht ‘vermeld’ staat moet nog ¾ grein bijgevoegd worden, zijnde 0,039825 g, wat het totale gewicht op 4,076625 g brengt. Afgerond komen we zo aan het normale gewicht van een halve louis. Het gevonden muntgewicht weegt 3,53 g. Er is dus ongeveer een halve gram verloren ten gevolge van de corrosie. De afmetingen zijn 13 x 13 x 3,5 mm. Met louis wordt de Franse koning Lodewijk XV bedoeld. Deze koning, in het begin geliefd en later gehaat, overleed aan de pokken in 1774. Hij werd, 20 jaar later, in 1794 samen met zijn voorouders uit de koninklijke grafkelder gehaald en in een massagraf gegooid door de Franse revolutionairen.