Bij archeologisch onderzoek van een oud landbouwdomein, zoals het Hof van Goor, komen vrijwel steeds teilen tevoorschijn. Er werden verschillende restanten gevonden van teilen met drie standvinnen uit de periode 1450-1550. Enkele zijn archeologisch vrijwel compleet. Teilen werden gebruikt bij de kaasbereiding en/of voor het scheiden van melk en room. Een teil heeft een komvorm maar met een schenklip, ook gietsneb genoemd, en heeft zelden oren. Deze vorm blijft eeuwenlang dezelfde, de rand ondergaat een wijziging in de loop der eeuwen en ook het volume kan verschillen.

Wie ook http://testavzw.be/tulpenbollen-waren-hun-gewicht-in-goud-waard-in-de-gouden-eeuw/

Melkteil

De kleine, zeer lage teil is gemaakt van roodbakkend aardewerk. De gietsneb is mooi gelijkmatig uitgeknepen. De buitenzijde is ongeglazuurd gebleven terwijl de binnenzijde werd voorzien van loodglazuur waardoor het uitzicht lichtbruinoranje van kleur werd. Lokaal is er een groene schijn met donkere spikkels waarneembaar. De rand staat schuin en is onderaan langs de buitenzijde driehoekig verdikt. De teil staat op drie uitgeknepen standvinnen. Enkele scherven werden niet teruggevonden.

Afmetingen: de  diameter is 240 en de hoogte is 75/83 mm.

Bronnen:

https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/349/043/RUG01-002349043_2017_0001_AC.pdf

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/44449