De O.L.V. van de Heilige Rozenkrans van Pompeï wordt niet voorgesteld door een beeld maar door een schilderij. De advocaat Bartolo Longo ligt aan de basis van het ontstaan van het bedevaartsoord. Een inwendige stem beval in 1872 hem om het rozenkransgebed te promoten. Hij zoekt en vindt in 1875 dan een schilderij (1,4 x 1 m) dat Maria met de rozenkrans voorstelt en er wordt begonnen met de bouw van een kerk die in 1891 wordt voltooid. Na een mirakel in 1884 stromen de bedevaarders massaal toe. Het schilderij wordt in 1887 door paus Leo XIII gezegend en gekroond. De rozenkrans wordt gebeden met behulp van een paternoster of rozenkrans die 5 grote en 50 kleine kralen telt. De krans moet driemaal doorlopen worden en in totaal moeten dus 15 Onzevaders en 150 Weesgegroeten gebeden worden.

VAR 00341

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de Italiaanse tekst: ‘M. SS. DEL ROSARIO’. Dit staat voor MARIA DEL SANTISSIMO ROSARIO of in het Nederlands ‘Maria van de Heilige Rozenkrans’. Onderaan staat: ‘POMPEI’. In het midden zit een gekroonde Maria op een cilindervormige troon met gekroond Jezuskind op de schoot. Rond haar hoofd is er een aureool van 12 vijfpuntige sterretjes. In haar linkerhand houdt ze een rozenkrans vast. Het Jezuskind houdt een rozenkrans in de rechterhand. Links staat een geknielde man met aureool, de heilige Dominicus, die zijn rechterhand uitsteekt om de rozenkrans te ontvangen. Rechts knielt een vrouw met aureool. Dit is de heilige Catharina van Siena. Ze houdt haar armen open om de rozenkrans van Maria te ontvangen. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘TRANSITO DI S. GIUSEPPE’ of in het Nederlands ‘Het overlijden van de heilige Jozef’. In het midden zit Jozef op een stoel. Hij houdt een leliestaf in de hand als teken van kuisheid aangevend dat zijn huwelijk met Maria nooit geconsumeerd werd. Links staat een man met aureool die Jezus voorstelt en die de liggende man aankijkt en hem aanraakt.  Rechts knielt een vrouw met aureool, Maria voorstellend, in een biddende houding.

Afmetingen: 21,5 x 15,3 x 0,7 mm.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Territoriale_prelatuur_Pompe%C3%AF

https://www.marypages.com/onze-lieve-vrouw-van-pompei.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkrans

Shrine of the Virgin of the Rosary of Pompei – Wikipedia.

http://www.heiligen-3s.nl/heiligen/03/19/03-19-0030-jozef.php