Prof. dr. Simone Scheers onderscheidt drie klassen in de bronzen AVAVCIA-munten die ze nog verder onderverdeelt in een aantal varianten. Bij klasse I staat het paard naar links afgebeeld. Rond dit paard staat de legende AVAVCIA, mogelijk de naam van een stamleider. Op munten van klasse II wordt eveneens een paard naar links afgebeeld maar ontbreekt de legende. Ook bij klasse III ontbreekt de legende, maar staat het paard naar rechts. Deze munten worden gedateerd tussen 30 en 15 voor Christus. In tegenstelling tot de overige Keltische munten lijken de AVAVCIA-munten van de klassen II en III aan te sluiten bij het Romeinse monetaire systeem waar ze nog tot het midden van de 1ste eeuw na Christus in omloop blijven.

PPV 00875

Op de voorzijde staan rond een centrale cirkel vier linksdraaiende paardenbusten (swastika), de paardenbusten zijn duidelijk herkenbaar. De busten worden gescheiden door een cirkel met punt tussen twee kleinere cirkeltjes, enkele kleine cirkels bleven niet bewaard door corrosie. Op de keerzijde staat een paardje lopend naar links met gebogen binnenpoten en hoekige hoeven. Mogelijk staan op het paardenlijf twee cirkels, maar dit is door corrosie onduidelijk. Boven het paard staat de onduidelijke tekst AVAV[.

De afmetingen zijn: 17,1 x 14,5 x 3 mm. De massa is 2,30 g

Bronnen:

https://catuvolcos.weebly.com/

https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/STUA/22/STUA022-001.pdf

S. Scheers, Frappe et circulation monétaire sur le territoire de la future civitas tungrorum. In: Belgisch Tijdschrift voor Numismatiek en Zegelkunde 142, 1996, p. 5-51.