Frédéric Maurice de la Tour d’Auvergne (1605-1652) was een kleinzoon van Willem van Oranje. Zijn moeder Elisabeth was de tweede dochter van Willem. Hij werd echter onterfd door de familie Nassau omdat hij met de katholieke Eleonora van de Berg in het huwelijk trad en zelf katholiek werd. Uit hun huwelijk werden maar liefst 10 kinderen geboren. Frédéric was hertog van Bouillon en de laatste soevereine vorst van Sedan. Onder het mom van deelname aan een samenzwering werd hij in 1642 door kardinaal Richelieu opgepakt en te Lyon in de gevangenis opgesloten. Zijn echtgenote kon hem vrijkopen door het vorstendom Sedan aan de Franse koning te schenken. Na zijn vrijlating werd Frédéric Maurice opperbevelhebber van de pauselijke troepen.

Beschrijving van de dubbele tournois

Op de voorzijde van de koperen dubbele tournois is binnen een cirkel nog het profiel naar rechts herkenbaar van Frédéric Maurice. In de legende staat: [ ]. DVC. D. BVILLON. Op de keerzijde staan binnen een cirkel fragmenten van drie lelies. In de legende staat + DOVBL [ ] DE. [ ]DAN. [ ]40. Op deze zijde van de munt werden twee kleine ronde kloppen aangebracht.

De massa is 1,91 g en de diameter is 18,8 mm.

De volledige legende luidt:

Voorzijde: + F. M. D. L. TOVR. DVC. D. BVILLON.

Keerzijde: + DOVBLE. DE. SEDAN. 1640.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_Maurits_de_La_Tour_d%27Auvergne