Dertien volledige stenen mineraalwaterkruiken werden gevonden bij de renovatie van het Looise marktplein in 1993. De kruiken en andere voorwerpen werden dicht bij elkaar gevonden in de omgeving van de dekenij. Het perceel was vroeger eigendom van het kerkfabriek maar werd onteigend om de Kerkstraat, die slechts een voetweg was, te verbreden. De kruiken hebben allen dezelfde vorm, maar niet dezelfde kleur. Sommigen zijn bruinrood tot bruin, anderen zijn lichtgrijs tot beige. De diversiteit aan kleuren heeft zeker te maken met de productieplaats van de kruiken. Alle kruiken werden voorzien van een kleurloos zoutglazuur. De kruiken bezitten allen een klein oorvormig handvat en hebben een cilindrisch lichaam dat uitloopt in een korte ronde hals. Ze lijken op recente jeneverflessen, maar de kruiken hebben een onregelmatige vorm. Bij sommige kruiken is aan de vorm heel goed te zien dat ze met de hand gemaakt werden en niet machinaal. Op de onderzijde van de kruiken zijn cirkelvormige ‘aftreksporen’ zichtbaar, die de draad achterliet wanneer de kruik van de draaitafel werd genomen.  Vier kruiken dragen een ingedrukt merk. Vermoedelijk was er oorspronkelijk ook een papieren etiket aanwezig. Stenen kruiken werden in de 19de eeuw eveneens gebruikt als jeneverkruik, maar omdat jenevermerken op de gevonden kruiken ontbreken, kunnen we slechts gissen naar hun vroegere inhoud. Vier kruiken dragen een ingedrukt merk. Het woord SELTERS verwijst naar het dorp waar de mineraalwaterbron lag. De gevonden roodbruine kruik werd gevuld in het dorp Selters-Nieder (Duitsland).  Sedert 1806 was de bron in het dorp Selters-Nieder in het bezit van de hertogen van Nassau (merkteken !). Het Selterswater was in de 18de en 19de eeuw het meest gedronken bronwater. In 1856 werden zelfs twee miljoen kruiken uitgevoerd. De kruiken werden voornamelijk gevuld door meisjes. Ze werkten van 3 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds gedurende 7 dagen per week. Het vervoer van de mineraalwaterflessen gebeurde met paard en kar. De stenen flessen waren uitermate geschikt voor het vervoer over de slechte wegen. De kruiken werden afgesloten door een kurk waarover een stukje leer werd aangebracht, dat op zijn plaats werd gehouden door pekgaren. Vervolgens werd de hals in een harsachtige substantie gedompeld. Bovenop werd dan het merk gestempeld als een soort van verzegeling.

De herkomst van de andere kruiken is onbekend. Vermoedelijk verwijst het woord NEDKAN naar een Nederlandse mineraalwaterbron. Deze fles is 280 mm hoog en heeft een diameter van 87 mm. Mineraalwater was in de 19de eeuw uitsluitend verkrijgbaar bij de apotheker. Deze hield er verschillende soorten mineraalwaters op na die, vaak met succes, toegepast werden in de geneeskunde.

MDK 00065

De mineraalwaterkruik draagt een merk bestaande uit een medaillon met een diameter van 35 mm met in cirkelvorm het woord SELTERS. In het midden staat in een tweede cirkel een gekroonde naar links kijkende staande leeuw. Onder dit medaillon staat de tekst HERZOGTHUM NASSAU. De kruik heeft ook een klein oortje. Onder dit oortje staat een sierlijke letter B en daaronder NUM 155. De kruik werd met de draaischijf gemaakt maar is zeer ruw en scheef gemaakt, wat duidt op een snelle vervaardiging. de kruik is bruinrood van kleur maar sommige delen zijn ongeglazuurd. Bovenaan is de opening verdikt om ze te kunnen sluiten met een koordje. De kruik is 31,2 cm hoog en heeft een diameter van 9,7 cm. De kruik dateert uit de periode 1836-1866.