VAR 00020

Op de voorzijde van de zilveren medaille staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU PRIEZ POUR NOUS’. De medaille heeft een afwijkende vorm. In het midden van een parelfiguur staat de Mariafiguur met kind op de arm en scepter in de hand in een boom waarin vier krukken hangen. Onderaan links knielen twee vrouwen terwijl rechts een man en een kind staan. Vermoedelijk stellen zij bedevaarders voor. Aan de voet van de stam van de boom staat een dier, mogelijk een schaap. Helemaal onderaan staat een kruisje. Op de achterzijde staan in een parelfiguur twee vlammende harten, het hart van Jezus met een doornkroon en kruisje en het hart van Maria, dat doorboord wordt door een zwaard. Boven de harten staat een kroon. In de rand staan 12 sterretjes. Helemaal onderaan staat een kruisje zoals op de voorzijde van de medaille. Dit motief wordt in de 19de eeuw geplaatst. De afmetingen met draagoog zijn: 24,8 x 14,8 x 0,7 mm.

VAR 00067

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand binnen een parelovaal de tekst ‘N. DAME DE MONTAIGU P. P. NOUS’. In het midden staat in een boom, waarin vier krukken hangen, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Onderaan links knielen twee vrouwen terwijl rechts een man en een kind staan. Allen steken hun handen in bidvorm naar voren. Vermoedelijk stellen zij bedevaarders voor. Aan de voet van de uitgewerkte stam van de boom staat een schaap. Op de keerzijde staat in de rand binnen een parelovaal de tekst ‘St JOSEPH MODELE DE PURETE PRIEZ. P. NOUS’. In het midden staat een man met aureool afgebeeld vanaf het middel. Hij draagt een baard en een snor. In zijn armen draagt hij een kind met stralenkrans. Aan zijn rechterzijde draagt hij bloemen in de vorm van een scepter. Helemaal onderaan staat een kruisje. Het draagoog heeft geen ronde vorm. De afmetingen zijn: 28,3 x 18,6 x 1 mm.

VAR 00068

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand binnen een parelovaal de tekst ‘N. DAME DE MONTAIGU P. P. NOUS’. In het midden staat in een boom, waarin vier krukken hangen, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Onderaan links knielen twee vrouwen terwijl rechts een man en een kind staan. Allen steken hun handen in bidvorm naar voren. Vermoedelijk stellen zij bedevaarders voor. Aan de voet van de uitgewerkte stam van de boom staat een schaap. Op de keerzijde staan twee fel afgesleten vlammende harten naast elkaar tussen twee bladertakken die de ganse rand vullen. Boven de harten staat een kroon. De afmetingen zijn: 25 x 16,6 x 1,1 mm.

VAR 00069

Op de voorzijde van de kleine ronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand ‘N. D. DE MONTAIGU P. P. N. O. J. V.’. Binnen een parelcirkel staat een Mariafiguur in een boom met een aantal menselijke figuren (vier?) er rond. Rechts op de achtergrond werd de kerk afgebeeld. Onderaan staat de letter ‘M’ met een kruisteken. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘St JOANNES BERGHMANS P. P. N’. In het midden staat binnen een parelcirkel een man met aureool afgebeeld vanaf zijn middel. Hij houdt met beide handen een boek, een paternoster en een kruis vast. Onderaan staat het jaartal ‘1888’. De afmetingen zijn: 15,7 x 0,9 mm, met draagoog 18,9 mm.

VAR 00078

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat in een boom, waarin vier krukken hangen, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Onderaan links knielen twee figuren terwijl rechts een man en een geknield figuur staan. Allen steken hun handen in bidvorm naar voren. Vermoedelijk stellen zij bedevaarders voor. Aan de voet van de uitgewerkte stam van de boom staat een naar links kijkend schaap. Onderaan staat een kruisje. Op de keerzijde staan twee vlammende harten naast elkaar tussen twee bladertakken die de ganse rand vullen. Het linkerhart heeft een doornkroon en bovenaan een kruisje, in het rechterhart steekt een zwaard vanaf rechtsboven. Boven de harten staat een kroon en onder de harten staat een klein kruisje. De afmetingen zijn: 22 x 15,5 x 0,8 mm.

VAR 00079

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat in een boom, zonder krukken, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Onderaan links staat een herder met herdersstok en staan twee naar rechts georiënteerde schapen waarvan er één onderaan de stam ligt.  Rechts knielen twee vrouwen, gehuld in een kapmantel, van wie er één een paternoster vasthoudt. Onderaan staat een kruisje. Op de keerzijde staan twee vlammende harten naast elkaar tussen twee bladertakken die de ganse rand vullen. Het linkerhart heeft een doornkroon en bovenaan een kruisje, het rechterhart wordt doorboord door een zwaard vanaf rechtsboven. Boven de harten staat een kroon. Helemaal onderaan, onder de krans, staat een klein kruisje. De afmetingen zijn: 24,3 x 17,4 x 0,9 mm.

VAR 00136

Identieke medaille zoals VAR 00078 maar kleiner en zonder kruisje onderaan op de voorzijde. Afmetingen: 20,2 x 13,6 x 0,7 mm.

VAR 00137

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU P. P. N.’. In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal, een gekroonde driehoekige Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘SANCTUAIRE DE N. D. DE MONTAIGUE’. In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal, de basiliek afgebeeld. De afmetingen zijn: 26,1 x 16,5 x 0,9 mm.

VAR 00143

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘ONZE LIEVE VROUW VAN SCHERPENHEUVEL’. Er is een ruimte tussen de ‘R’ en de ‘P’ van het woord Scherpenheuvel. In het midden staat in een boom, waarin vier krukken hangen, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een versierde mantel. Onderaan links knielt een mannelijke figuur terwijl hij bidt en rechts een vrouw met een paternoster in haar handen. Vermoedelijk staan zij symbool voor de bedevaarders. Rechts op de achtergrond staat de kerk en de toren van Scherpenheuvel. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘B.JOANNES BERCHMANS O.P.N. In het midden staat Joannes afgebeeld vanaf het middel en kijkend naar links. Hij houdt in zijn handen een boek vast. De afmetingen zijn: 25,5 x 18,8 x 1 mm.

VAR 00205

Op de voorzijde van de spitsovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU PRIEZ POUR NOUS’, geflankeerd door een kruisje. In het midden, binnen een spitse parelovaal en in een medaillonvorm, staat in een boom, waarin krukken hangen, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Links knielen twee personen, gehuld in een kapmantel. Rechts staan twee personen waarvan één persoon knielt. Onderaan de stam staat een dier naar links. Boven en onder het medaillon staan vier kruisjes. Op de keerzijde staan, binnen een spitse parelovaal en een vierpas, in het midden twee vlammende harten naast elkaar. Het linkerhart heeft een doornkroon, bovenaan een kruisje en bloedt, het rechterhart wordt doorboord door een zwaard vanaf rechtsboven. Boven de harten staat een kroon. De achtergrond wordt volledig opgevuld door kleine kruisjes. Helemaal onderaan, onder de krans, staat een klein kruisje in de rand. In de rand staan rondom dertien vijfpuntige sterretjes. De afmetingen zijn: 34,6 x 17 x 1,3 mm.

 VAR 00246

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU P. P. N.’. In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal, een gekroonde driehoekige Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ’S ANTOINE DE PADOUE P. P. N.’. In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal het bovenlichaam van Antonius, kijkend naar links naar een staand naakt Jezuskind met stralen rond het hoofd. Afmetingen: 26 x 16,5 x 0,7 mm.

VAR 00247

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU P. P. N.’. In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal, een gekroonde driehoekige Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘SANCTUAIRE DE N. D. MONTAIGU’. In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. Afmetingen: 21,4 x 13,2 x 0,6 mm.

VAR 00253

Op de voorzijde van de grote ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat tegen een boom, waarin vier krukken hangen, een gekroonde driehoekige Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Links onderaan staan twee knielende en biddende personen en onderaan rechts staat een staande en een op één been knielende persoon, beiden in een biddende houding. In het midden aan de voet van de boomstam staat een naar links kijkend schaap. Helemaal onderaan staat een kruisje in de vorm van een klavertje. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘SANCTUAIRE DE N. D. DE MONTAIGU’ geflankeerd door een kruisje in de vorm van een klavertje. In het midden staat de basiliek van Scherpenheuvel-Zichem. Helemaal onderaan staat een kruisje in de vorm van een klavertje. Afmetingen: 38 x 28,5 x 2,7 mm.

VAR 00254

Op de voorzijde van de kleine rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van zilver, staat in de rand de tekst ‘N. D. DE MONTAIGU P. P. N.’.  In het midden staat, binnen een lijn- en een parelovaal, een gekroonde driehoekige Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Op de keerzijde staat in de rand de tekst ‘COEURS DE JESUS ET DE MARIE’. In het midden staan, binnen een lijn- en een parelovaal, onderaan twee vlammende bloedende harten naast elkaar, het linkerhart met doornkroon en kruisteken en het rechterhart doorboord door een zwaard. Bovenaan staat een kroon. Op het draagoog staat een onduidelijk zilvermerkje met een ‘X’. Afmetingen: 21 x 13 x 0,5 mm.

VAR 00255

Op de voorzijde van de rechthoekig afgeronde devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand binnen een parelovaal de tekst ‘N. DAME DE MONTAIGU P. P. NOUS’. In het midden staat in een boom, waarin vier krukken hangen, een gekroonde Mariafiguur met ter hoogte van haar linkerborst het hoofd van een gekroond kind en rechts een scepter. Ze draagt een rijkelijk versierde mantel. Onderaan links knielen twee vrouwen terwijl rechts een man en een kind staan. Allen steken hun handen in bidvorm naar voren. Vermoedelijk stellen zij bedevaarders voor. Aan de voet van de uitgewerkte stam van de boom staat een schaap. Op de keerzijde staan twee fel afgesleten vlammende harten naast elkaar tussen een open krans gevormd door twee bladertakken die de ganse rand vullen. Boven de harten staat een kroon. Onderaan staan een letter ‘T’. Afmetingen: 28,3 x 18,6 x 1,2 mm.