De heilige Benedictus wordt op devotiemedailles meestal afgebeeld terwijl hij een kruis omhoogsteekt en een boek vasthoudt. Aan zijn voeten zit dan een vogel met een stuk brood in de bek. Zeldzamer zijn de medailles waarop hij een drinkbeker en een staf vasthoudt. Volgens een legende heeft de duivel, vermomd als monnik, hem willen vergiftigen. In de beker zit steeds een, soms gevleugeld, serpent met uitgestoken tong.

Zie ook: http://testavzw.be/de-benedictusmedaille-heeft-duiveluitdrijvende-krachten/

VAR 00251

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst: ‘S. BENEDICT ORA PRO NOB.’. In het midden staat Benedictus achter een ovaal schild waarop staat: ’Z IAES GLOR IAICI USI’. In zijn rechterhand houdt hij een drinkbeker waarin een slang zit en in zijn linkerhand houdt hij een staf. Hij draagt een aureool. Op de keerzijde staat in de rand de letters: ‘HSVRSC*MCLIANTCUWASI’. In het midden staat binnen een parelovaal een kruis, opgevuld met horizontale en verticale streepjes met de horizontale letters: ‘NDSID’ en de verticale letters ‘CSSMI’. In de kwadranten staan de letters: ’S C P B’. Bovenaan staat een vijfbladig bloempje. Afmetingen: 24,8 x 18,5 x 0,7 mm.

VAR 00252

Op de voorzijde van de ronde devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat Benedictus afgebeeld vanaf zijn middel. Hij heeft een aureool met tekst: ‘SANT . BENOIT’. In zijn rechterhand draagt hij een beker waarin een fabeldier zit met uitgestoken tong, twee poten en vleugels. Om zijn hals draagt de gebaarde Benedictus een kruis en in zijn linkerhand een staf. Het gezicht vertoont slijtage. Op de keerzijde staat in de rand de tekst:  S.M.Q.L.I.V.B – V.R.S.N.S.M.V’. Onderaan staat het woord ‘PAX’ tussen twee horizontale streepjes. In het midden staat binnen een cirkel een kruis met de horizontale letters: ‘NDSMD’ en de verticale letters ‘CSSML’. In de kwadranten staan de letters: ’ C S P B’. Bovenaan staat een vijfbladig bloempje. Afmetingen: 29,8 x 25,3 x 3,1 mm.