Stockrooie is sinds 1977 een deelgemeente van Hasselt. De St. Amandskerk werd er gebouwd tussen 1849-1856. Voordien stond in ‘Stockroye’ een kapel. In Stokrooie bestaat nog steeds een ‘Broederschap van Sint-Amandus’. Amandus wordt vereerd op 6 februari. Hij wordt aanroepen voor lamheid, jicht en pijnen in de ledematen. Om van hun pijnen af te raken kruipen bedevaarders driemaal door een metalen ring die vastzit in de vloer van de kerk. Amandus werd rond 594 geboren nabij Nantes en overleed op 6 februari 675 (of 684) in Elno bij Doornik. Ook in Geel is er een St. Amandskerk.

PPV 00447

De kleine ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, is vertind of verzilverd. Op de voorzijde staat in de rand de tekst ‘HEILIGE AMANDUS BID VOOR ONS’, gevolgd en voorafgegaan door een vijfpuntig sterretje. Onderaan staat ‘STOCKROYE’. In het midden staat op een voetstuk, bestaande uit drie horizontale lijnen, een mansfiguur met mijter en aureool. In zijn linkerhand houdt hij een staf en met de rechter maakt hij een zegenend gebaar. Hij is gekleed in een rijkelijk versierd bisschopsgewaad. Op de keerzijde staat de tekst ‘HEILIGE MARIA BID VOOR ONS’. In het midden staat Maria met kind afgebeeld. Maria draagt het kind, dat een zegenend gebaar maakt, aan haar rechterzijde. Onderaan staan in een ruitfiguur enkele onduidelijke letters, mogelijk is dit ‘JTD’. De afmetingen van de medaille met draagoog zijn: 22 x 15,3 x 0,7 mm.