Franciscus van Sales werd geboren in 1567 en overleed in Lyon in 1622. Hij was bisschop van Genève en Annecy. Samen met Frances de Chantal stichtte hij de Orde van Maria Visitatie (visitandinnen). In 1665 werd hij heilig verklaard. In 1923 riep paus Pius XI hem uit tot beschermheilige van schrijvers en journalisten. De congregatie van de Zusters van Franciscus van Sales werd in België opgericht in 1697 door de abt Baudescot. Ze was voornamelijk actief in de ziekenzorg en het onderwijs, ook in Belgisch-Kongo. De hoofdzetel lag in de Belgische gemeente Leuze-en-Hainaut. De school bestaat nog steeds.

De broederschap van Notre Dame du Suffrage werd in 1857 opgericht door Firmin Serre, een priester uit Nîmes. De vereniging, die nog steeds bestaat is voornamelijk in Frankrijk actief en stelt zich tot doel te bidden voor de zielen van de overledenen die in vagevuur verblijven.

VAR 00204

Op de voorzijde van de ronde devotiemedaille van messing, staat rondom de tekst ‘N. D. DE LA DÉLIVRANCE DU PURGATOIRE PRIEZ POUR NOUS’. Onderaan staat een kruisje. In het midden staat de gekroonde Maria voluit naar links afgebeeld, terwijl ze de rechterarm beschermend uitstrekt naar een jonge vrouw in een vlammenzee die met beide armen naar Maria reikt. In haar linkerarm draagt Maria het Jezuskind dat zich naar de vrouw buigt. Op de keerzijde staat over negen lijnen de tekst ‘ASSOCIATION DE N. D. DU SUFFRAGE ÉTABLIE CHEZ LES DAMES DE ST. FRANÇOIS DE SALES A LEUZE’. Afmetingen: 23,4 x 19,5 (zonder draagoog) x 1 mm.