Scherpenheuvel kreeg in 1605 stadsrechten ten koste van Zichem. Door toedoen van de aartshertogen Albrecht en Isabella werd een koepelkerk gebouwd als dank voor de inname van Oostende in 1622. Vele bedevaarders, ook zieken die op een wonder hoopten, stroomden toe. Hierdoor volstond een gewone pastoor niet en waren meer priesters nodig. Vanaf 1624 tot aan de Franse revolutie werden de diensten verzekerd door de orde van de oratorianen. Filippo Neri werd in 1515 te Firenze geboren, werd priester in 1551 en werd in 1622 heilig verklaard. Zijn ‘volgers’ worden oratorianen genoemd naar de zolder ‘oratio’ waar ze in de beginperiode bijeenkomsten organiseerden.

PPV 00037

Op de zilveren ovale devotiemedaille staat de heilige Filippo Neri die met open armen de maagd Maria met kind ziet verschijnen. Op de andere zijde is de Latijnse naam voor Scherpenheuvel te lezen: ‘mons acut(us)’ en in het midden op een staak staat de figuur van Maria met kind op de linkerarm. In de rechterhand draagte ze een skepter. Het draagoog is afgebroken. De devotiemedaille dateert uit de zeventiende eeuw. Afmetingen: 20,90 x 16,40 mm.

PPV 00038

Van de ovale bronzen devotiemedaille met afmetingen 28,2 x 23 mm is het draagoog afgebroken, er zijn sporen van secundaire doorboring, licht uitgebroken of gietfout (?). Op de voorzijde staat een gekleed beeld van Maria met kind op een staak.  In de rechterhand draagt ze een skepter. Legende:  S . MARIA . / MONTAG. Op de keerzijde staat een buste met aureool naar links. Legende: . S . PHI / LIP . NER COR. De devotiemedaille dateert eveneens uit de 17de eeuw.

PPV 00219

Kleine zilveren ovale devotiemedaille uit de  17de – 18de eeuw met afmetingen 14,9 x 11,5 mm. Het draagoog is afgebroken. Op de voorzijde staat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel op een staak. De legende: S MARIA MONT ACVT. Op de keerzijde staat Christus aan het kruis met beide Maria’s.

PPV 00336

Kleine zilveren ovale devotiemedaille uit de 17de – 18de eeuw met afmetingen 14,9 x 11,5 mm. Het draagoog is afgebroken. Op de voorzijde staat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel op een staak. De legende: S MARIA MONT ACVT. Op de keerzijde staat Christus aan het kruis met beide Maria’s. Identieke medaille als PPV 00219 maar ze is beter bewaard gebleven.