In de iconografie wordt Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën afgebeeld als een vrouw van wie het hart doorboord is met zeven zwaarden. De gedenkdag is op 15 september. In 1814 voerde paus Pius VII het feest in voor de hele kerk. In Bree is er elke vijfentwintig jaar een religieus feest van de Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Het is er een traditie sinds 1696. Het eerstvolgende Mariafeest wordt in 2021 georganiseerd. Ook in Eindhout (Laakdal) staat er een kapel die iets voor 1660 werd gebouwd. Iedere wee werd afgebeeld op een devotiemedaille. Er zijn zeven weeën of smarten:

  1. De profetie van Simeon in de Tempel bij het opdragen van Jezus
  2. De vlucht naar Egypte
  3. Het zoekraken van Jezus in de Tempel
  4. Ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg
  5. Maria staat onder Jezus’ kruis
  6. Maria omhelst Jezus’ dode lichaam na de kruisafname
  7. Jezus wordt begraven

VAR 00027

Op de voorzijde staat in de rand de tekst: ‘MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS’. In het midden staat de buste van Maria met de handen in bidhouding. Haar vlammend hart wordt doorboord door zeven zwaarden, drie langs haar rechterzijde en vier langs haar linkerzijde. Ze heeft een aureool en draagt een kapmantel. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘IL EST MORT POUR NOUS’. In het midden staat een gekruisigde Christus afgebeeld met gezicht naar links. Links onderaan neemt een geknielde vrouw het kruis vast met beide handen. Onder het kruis liggen rotsblokken. De afmetingen zijn: 25,8 x 19,2 x 1,4 mm.

VAR 00028

Op de voorzijde staat in de rand de tekst: ‘VIRGO SEPTEM DOLORUM’. In het midden staat de buste van Maria met de handen in bidhouding. Haar vlammend hart wordt doorboord door zeven zwaarden, vier langs haar rechterzijde en drie langs haar linkerzijde. Ze heeft een aureool en draagt een kapmantel. Onderaan de medaille staat een klein kruisje. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘PRO NOBIS MORTUUS EST’. In het midden staat een gekruisigde Christus afgebeeld met gezicht naar rechts. Rechts onderaan neemt een geknielde vrouw het kruis vast met beide handen. Aan de linkerzijde van het kruis staan twee Oosterse gebouwen. Onderaan de medaille staat een klein kruisje. De afmetingen zijn: 24,2 x 17,3 x 0,8 mm.

VAR 00029

Op de voorzijde staat in de rand de tekst: ‘MATER DOLOROSA ORA PRO NOBIS’. In het midden staat de buste van Maria met de handen in bidhouding. Haar vlammend hart wordt doorboord door zeven zwaarden, drie langs haar rechterzijde en vier langs haar linkerzijde. Ze heeft een aureool en draagt een kapmantel. Op de keerzijde staat geen de tekst. De afbeelding stelt de ‘Vlucht naar Egypte’ voor. Maria met kind zit schrijlings op een ezel. Vooraan loopt Jozef met wandelstok. De figuren bewegen naar links. Eén haakoog ontbreekt. De afmetingen zijn: 20,7 x 13,4 x 0,7 mm.

VAR 00055

Op de voorzijde van de spitsovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst: ‘CEPENDANT QUE VOTRE VOLONTE SOIT FAITE NON LA MIENNE ’. Binnen een spitsovale figuur staat de tekst: ‘CESSATION DES FLEAUX’ en ‘CONVERSION DES MOURANTS’. In het midden staat een vrouwenbuste met aureool van wie het hart wordt doorboord door vier zwaarden langs rechts en door drie zwaarden langs links. Onder- en bovenaan staat een klein kruisje. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘MON MERE S’IL EST POSSIBLE QUE CE CALICE S’ELOIGNE DE MOI’. Binnen een spitsovale figuur staat de tekst: ‘PAIX DE L’EGLISE’. Onderaan staan het woord: ‘CONSERV DE LA FOI’ en het jaartal 1862. In het midden staan twee figuren. Beiden hebben een aureool. De figuur op de rechterzijde staat recht en draagt een kruis in de rechterhand en in de linkerhand een kan. De figuur op de linkerzijde knielt en houdt zijn armen uit elkaar. Onder- en bovenaan staat een klein kruisje. De afmetingen zijn: 28,8 x 17,8 x 1,3 mm.

VAR 00272

Op de voorzijde staat, binnen een streepjesovaal, de afbeelding van de ontmoeting van Maria met Jezus op weg naar de Calvarieberg. Jezus stapt met kruis naar rechts gevolgd door een Romeinse soldaat. Hij ontmoet Maria en Maria Magdalena. Boven hun hoofden vliegt een duif naar rechts. Op de keerzijde staat in het midden de buste van Maria met de handen in bidhouding. Haar vlammend hart wordt doorboord door zeven zwaarden, drie langs haar rechterzijde en vier langs haar linkerzijde. Ze heeft een aureool en draagt een kapmantel. Op de keerzijde staat geen de tekst. Er zijn twee haakogen. Afmetingen: 27,4 x 16,2 x 0,9 mm.