Filips de Schone

Filips de Schone werd geboren in Brugge in 1478 en overleed in Spanje in 1506 op 28-jarige leeftijd. Hij was toen amper 3 maanden koning van Castilië. Filips werd opgevoed in Mechelen. Op 16-jarige leeftijd werd hij al meerderjarig verklaard en op 18-jarige leeftijd huwde hij in Lier Johanna de Waanzinnige. Volgens de overlevering was het liefde op het eerste zicht. Ze kregen zes kinderen. Johanna kreeg de bijnaam ‘de Waanzinnige’ pas na de dood van Filips omdat ze zich afzonderde van de wereld en er geregeld op uittrok met het lijk van haar man in een loden kist.

Vuurijzer

Een vuurijzer, meestal vuurslag genoemd, is een stuk ijzer waarmee vuur kon gemaakt worden door de vuurslag langs een vuursteen te schrapen en de vonken op te vangen in een gedroogde tondelzwam. Het procédé was al bekend bij de Kelten.

HVG 00081

De op het Hof van Goor gevonden munt is een stuiver, in het Frans patard genoemd, van Filips de Schone. Het volledige opschrift op de voorzijde luidt PHS : DEI : GRA : ARCHIDV : AVS : DVX : BVR : CO : N. Vrij vertaald betekent dit: Filips bij de gratie Gods aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en graaf van Namen. De voorzijde toont binnen een cirkel het gekroonde wapenschild van de vorst. Op de keerzijde staat het gebruikelijke bijbelfragment en de datum: SIT : NOMEN : DNI : BENEDIC : TV : 1499. De keerzijde toont een opgewerkt sierkruis dat de legende doorsnijdt en dat gevat is in een versierde vierpas. In het opengewerkte hart van het kruis bevindt zich een vonkende vuurslag. Vermits bij de stuivers uit andere ateliers in het hart van het kruis steeds het atelierteken staat neemt men aan dat dit hier ook het geval is. De vonkende vuurslag zou dus staan voor Namen, waarom voor dit symbool gekozen werd, is niet duidelijk. De interpunctie gebeurde op beide zijden met een dubbel ringetje. De diameter is 28 mm en het gewicht 2,21 gram. De stuiver is sterk uitgebroken en heeft sterke sporen van corrosie

Deze stuiver hoort tot de 8ste en laatste muntuitgifte door Filips de Schone . De uitgifte gebeurde tijdens de periode 1499-1506. De talrijke muntuitgiftes illustreren duidelijk dat Filips heel wat politieke watertjes doorzwom. Zijn regering kende misschien minder spectaculaire buitenlandse oorlogen maar hij werd geconfronteerd met heel wat interne opstanden onder meer van de Vlaamse steden die probeerden een Engelandvriendelijke poilitiek door te duwen omwille van hun laken- en wolhandel.

Referentie: H.Enno Van Gelder & M. Hoc, Les monnaies de Pays-Bas bourbuignons et espagnols 1434-1713, Amsterdam 1960, nr. 120-7.