Catharina Labouré, geboren in 1806 in Frankrijk, verloor haar moeder toen ze 9 jaar was. Ze droomt daarna dat de heilige Vincentius a Paulo tegen haar zegt dat het goed is om de zieken te verzorgen. In 1830 treedt ze in het klooster van de ‘Dochters van Liefde’ binnen. Vrijwel onmiddellijk ziet ze ‘s nachts Maria verschijnen. Tijdens de tweede en volgende verschijningen komen uit de edelstenen van de ringen aan de vingers van Maria stralen en beveelt Maria een medaille te maken met een tekst, de letter ‘M’, een kruis en twee harten. Iedereen die deze medaille draagt zal genade krijgen. Op 30 juni 1832 werden de eerste 2.000 medailles gemaakt. In 1839 werd vastgelegd dat de medaille ‘de wonderdadige medaille’ mocht genoemd worden. In dat jaar waren al 10 miljoen medailles in omloop en in 1879, het sterfjaar van Catharina, waren er al 1 miljard verkocht. De wonderdadige medaille is nog steeds te koop. Catharina werd in 1947 heilig verklaard.

VAR 00051

Op de voorzijde van de ovale medaille, gemaakt van messing, staat de tekst: ‘O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR N.’. Binnen deze tekst staat een tweede tekstregel ‘QUI AVONS RECOURS A VOUS’. Onderaan staat het jaartal ‘1830’. In het midden staat Maria met aureool, met de armen naar beneden en met open handen. Uit de handen komen stralen. Aan de voeten kronkelt een serpent. Op de keerzijde staan in de rand 12 vijfpuntige sterren. In het midden staat een grote letter ‘M’. Achter en boven deze letter staat op een horizontale balk een kruis. Zowel het kruis als de balk als de letter zijn opgevuld met een arcering. Onderaan staan twee vlammende hartjes naast elkaar. Het rechter hart wordt langs rechts doorboord door een zwaard. Boven de hartjes staan twee horizontale lijntjes. De afmetingen zijn: 24,8 x 17,2 x 0,7 mm.

VAR 00052

Op de voorzijde van de grote ovale devotiemedaille, gemaakt van verzilverd messing, staat de tekst: ‘Ò MARIE CONCUE SANS PECHÉ PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS’. Onderaan staat het jaartal ‘1830’, links geflankeerd door ingegraveerde initialen over elkaar, de letter ‘B’ en ‘J’. Boven op het draagoog staat ‘FRANCE’. In het midden staat Maria met aureool, met de armen naar beneden en met open handen. Uit de handen komen stralen. Aan de voeten kronkelt een serpent. Op de keerzijde staan in de rand 12 vijfpuntige sterren. In het midden staat een grote letter ‘M’, waar achter en boven een horizontale balk met een kruis werd gevlochten. Zowel het kruis als de balk als de letter zijn opgevuld met een arcering. Onderaan staan twee vlammende hartjes naast elkaar. Het rechter hart wordt langs rechts bloedend doorboord door een zwaard. Het linker bloedende hart draagt een doornkroon. De afmetingen zijn: 35,8 x 22,1 x 2,8 mm