De Spaanse missionaris werd geboren in 1506 en was een van de eersten die toetrad tot de jezuïetenorde in 1534, het jaar dat de orde gesticht werd door de heilige Ignatius van Loyola. Franciscus Xaverius stierf op 46-jarige leeftijd nadat hij bijna de halve wereld had rondgereisd om volkeren tot het christendom te bekeren. Eerst vertrok hij naar India, dan naar Malakka, de Molukken, de Filippijnen, Japan en ten slotte naar China waar hij overleed. Hij werd begraven in de kathedraal van Goa in India. Een deel van zijn rechterarm werd overgebracht naar Rome waarna hij heilig werd verklaard.

Aartsbroederschap van de heilige Franciscus Xaverius

De priester en jezuïet Louis-Marie Joseph van Caloen stichtte in 1854 te Brussel de Aartsbroederschap van de heilige Franciscus Xaverius, een vereniging voor de gewone man en de arbeider. De vereniging bood materiële hulp maar bekommerde zich ook om het zedelijke en godsdienstige welzijn van haar leden. Overal werden genootschappen opgericht. Na de Eerste Wereldoorlog verloren deze echter hun aantrekkingskracht door de opkomst van het socialisme en werden opgeheven.

VAR 00241

Op de voorzijde van de grote ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst: ‘GENOOTSCHAP VAN DEN H. FRANCISCUS XAVERIUS’. Onderaan staat het jaartal ‘1854’ tussen twee vijfpuntige sterretjes. In het midden staat binnen een parelovaal de buste van Franciscus Xaverius in priesterkledij, kijkend naar links naar stralen. Hij draagt korte haren en een baard, heeft een aureool en houdt de armen gekruist over de borst. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘WIE ZAL U WEDERSTAEN P- LXXV’. Onderaan zijn resten zichtbaar van lauriertakken. In het midden staat binnen een parelcirkel een vlammend hart waarrond een doornkroon is gewikkeld. Onder dit hart staan drie verticale spijkers. Boven het hart staat het logo van de jezuïeten, namelijk de letters IHS – voor Jezus – met boven de letter H een kruis. Afmetingen: 41,1 x 30,1 x 2 mm.

VAR 00306

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van een koperlegering, staat in de rand de tekst: ‘S. IGNACE PRIEZ POUR NOUS’. In het midden staat Ignatius vanaf het middel afgebeeld, kijkend naar links. In zijn handen houdt hij een boek vast waarop ‘IHS’ staat. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘ST FRANÇOIS XAVIER P. P. NOUS’. In het midden staat Franciscus Xaverius vanaf het middel afgebeeld met aureool, terwijl hij met beide handen een kruisbeeld omhoogsteekt. Over zijn schouder hangt een band met de tekst ‘IHS’. Afmetingen: 25,6 x 17,7 x 1 mm.