In 1876 installeerde Theodoor Kennes in de Ezeldijkmolen in Diest een stoommachine om de installaties bij te hoge of te lage waterstand draaiend te houden. In 1881 plaatste Kennes bovendien in een woning op de hoek van de Schaffensestraat en de Ezeldijkstraat, tegenover de herberg ‘De Molensteen’, een tweede stoommachine van 80 PK. Het was de eerste ‘vuurmolen’ van Diest. In 1898 werd deze woning door brand vernield evenals de herberg De Molensteen. Nadien gaf de stad geen toestemming meer om op dezelfde plaats een vuurmolen op te richten. Zeker tot in 1916 baatte Theodoor in Diest een ‘Meunerie à cylindres et à meule’ uit. Henri Peeters was in Diest tegelijkertijd als molenaar actief.

Zie: http://testavzw.be/de-stoommaalderij-h-peeters-ooms-brandde-af-in-1894-en-in-1914/

Maalder’ Theodorus Hubertus Kennes of ‘TH. KENNES’

Theodorus Hubertus Kennes werd geboren in Diest op 2 juli 1841. Zijn vader, die overleed op 31 januari 1853, heette Henricus Kennes. Theodoor huwde op 9 september 1873 Maria Paulina Antonia Troosters. Zij werd geboren in Diest op 26 maart 1852. De getuigen van het huwelijk waren onder meer Petrus Alphonsus Kennes, broer van de bruidegom en stadsontvanger van Diest. Ook een andere broer was getuige van het huwelijk, namelijk Felix Henricus Kennes, eveneens ‘maalder’ van beroep.

De twee loodjes van Theodoor Kennes

Op de voorzijde van het eerste zakloodje staat binnen een cirkel in de rand de tekst ‘KENNES FRERES & SŒURS’. Onderaan staat een vijfpuntig sterretje en in het midden een vijfbladig bloempje. Op de keerzijde kunnen, binnen een cirkel, de volgende variaties staan:

  • No.0: zie PPV 00701
  • No.1: zie PPV 00689, 690, 691, 694, 696, 700, 702, 703, 704, 708, 710, 715, 716 en 719
  • 0: zie PPV 00699, 714 en 718

Op de voorzijde van het tweede zakloodje staat binnen een parelcirkel in de rand de tekst ‘TH. KENNES DIEST’. Onderaan staat een zespuntig sterretje. Op de keerzijde kunnen binnen een parelcirkel de volgende variaties staan:

  • 0: zie PPV 00692, 693 en 711
  • 00: zie PPV 00695, 697, 698, 707, 709, 712, 713 en 717
  • No.0: zie PPV 00705 en 706

Vermoedelijk zijn de loodjes met ‘KENNES FRERES & SŒURS’ ouder (periode 1860-1875?) dan de loodjes met alleen de naam ‘TH. KENNES DIEST’ (periode 1875-1916?). Meerdere identieke loodjes worden afgebeeld om duidelijk te maken dat loodjes zelden ongeschonden gevonden worden.