Een Friese duit uit de 17de eeuw

Bij het begin van de 8ste eeuw strekte een Friese koninkrijk zich uit over de kuststreek vanaf het Sincfala, het huidige Zwin in Knokke, tot aan de Vlie die Vlieland van Terschelling scheidt en later zelfs tot aan de Weser in Duitsland. De rijke handelsstad Dorestad...