Schelpen van ijzer uit de Diestiaanzee

Tijdens het Tertiaire tijdperk lagen Diest en Tessenderlo aan zee. De kustlijn van deze zee, die in het Mioceen de Diestiaanzee wordt genoemd, was min of meer noordoost-zuidwest gericht tot aan Boulogne-sur-Mer. Opgewoeld zand werd afgezet onder de vorm van...