De Heilige Rok, die bewaard wordt in de dom van Trier, is mogelijk het onderkleed van Jezus, dat hij droeg vóór hij gekruisigd werd. De echtheid is omstreden. De vroegste verwijzing naar het onderkleed dateert uit de 12de eeuw (in de Gesta Treverorum). Volgens deze legende zou de heilige Helena in de 4de eeuw het kleed naar Trier hebben gebracht. Ook op andere plaatsen (in Argenteuil in Frankrijk, in Germia in Turkije en in Safed in Israël) zou een dergelijk relikwie bewaard worden. Het onderkleed werd voor het eerst te Trier getoond in 1512, voordien was het ingemetseld in het hoofdaltaar, en werd nadien in 1524, 1531, 1538 en 1545 tentoongesteld. Het onderkleed werd een tijdje verborgen tijdens de godsdienstoorlogen en voor de Franse invallers. Na 1810  werd het kleed slechts zesmaal tentoongesteld in 1844, 1891, 1933, 1959, 1996 en 2012.

De Heilige Rok

Het onderkleed is volgens het Johannes-evangelie (Johannes 19, vers 23-24) volledig naadloos gemaakt. Daarom werd het door de Romeinse soldaten niet verdeeld maar werd er om geloot. In 1973 werd het kleed onderzocht door een Zwitserse experte. Het oudste gedeelte van het kleed zou bestaan uit een verbrokkeld vilten weefsel dat wordt samengehouden door latere ‘restauraties’. Ze dateert de oudste ‘laag’ mogelijk uit de 1ste of 2de eeuw. Het kleed kon niet nader onderzocht worden omwille van de mogelijke beschadigingen. Het kleed is ongeveer 1,5 meter lang.

VAR 00144

Op de ronde medaille, gemaakt van messing, staat op de voorzijde binnen een parelcirkel in de rand de tekst: ‘DER ROCK ABER WAR UNGENÄHET, VON OBEN AN GEWIRKET DURCH UND DURCH’. Onderaan staan 3 zespuntige sterretjes. In het midden staat het onderkleed in T-vorm. Het kleed heeft 5 verticale plooien. Links van het kleed staat ‘EVANG. JOH.’ en rechts ‘KAP.XIX V. 23’. Boven het kleed prijkt een stralende zespuntige ster. Op de keerzijde staat binnen een parelcirkel in de rand de tekst: ‘ZUR ERINNERUNG  AN DIE AUSSTELLUNG DES HL. ROCKES ZU TRIER’. Onderaan staat het jaartal ‘1891’. In het midden werd de dom van Trier afgebeeld. Op de medaille zijn nog sporen aanwezig van het bedekkend laagje tin of zilver. Afmetingen: 30,9 (zonder oog 27,2) x 1,6 mm.

VAR 00145

Op de ronde medaille, gemaakt van messing, staat op de voorzijde binnen een vierpas in de rand de tekst: ‘DER ROCK WAR ABER OHNE NAHT, VON OBEN AN DURCHAUS GEWEBT’. Onderaan staat een klein kruisje. In het midden staat het onderkleed in T-vorm. Links van het kleed staat ‘EVANG. JOH.’ en rechts ‘KAP.19 V. 23’. Boven het kleed staat een doornkroon afgebeeld waarrond twee spijkers, een lanspunt en twee dobbelstenen staan. Onder het kleed staat het jaartal ‘1891’. Op de keerzijde staat binnen een vierpas en parelcirkel in de rand de tekst: ‘HEILIGE HELENA BITTE  F. U.’. In het midden staat een gekroonde Helena met aureool op een floraal voetstuk. Met de twee handen houdt ze een levensgroot kruis vast. Onderaan het voetstuk staat het woord ‘KIBBING’. Onderaan staat een klein zesbladig bloempje met bilateraal een klein lelie en zespuntig sterretje. Afmetingen: 27,2 (zonder oog 22,9) x 1,4 mm.