Het beugelsysteem om flessen af te sluiten werd uitgevonden door Charles de Quillfeldt uit New York. Hij nam een patent op 5 januari 1875. Iets later op 7 februari 1893 verbeterde Karl Hutter het systeem door een porseleinen stop met rubber te voorzien. In 1896 en 1897 voegde hij nog verbeteringen toe tot het min of meer het model kreeg dat we kennen van de bierflessen.

Boven op de porseleinen beugelstop staat meestal de naam van de brouwer of biersteker en ook meestal de naam van de gemeente waar hij is gevestigd. Dikwijls staat er in het midden een mooie figuur die in relatie staat met de brouwer/biersteker. Deze tekst en figuur is meestal terug te vinden op de glazen fles. Op de zijkant van de fles staat soms de naam van de firma die de porseleinen beugelstop en de glazen bierfles fabriceerde. Op de onderkant van de porseleinen beugelstop staan soms nog letters als blindmerk.

Beugelstoppen worden regelmatig gevonden tijdens prospectietochten. De tekst is bijna altijd te lezen, ook al is de kleur verdwenen. Ook limonadeflessen hadden beugelstoppen.

 

 

Meer info:

Tijdschrift Archaeologia Regionis:
•speciaal nummer: De Oude Bierflesch