Onderdelen van geldtassen en -buidels worden zelden gevonden door metaaldetectorzoekers en als er dan toch één gevonden wordt dan wordt het voorwerp dikwijls niet als dusdanig herkend. In de late middeleeuwen was het gebruik van geldbuidels zeer algemeen verspreid. Aan de lederen gordel werden niet alleen geldbuidels maar ook allerlei gebruiksvoorwerpen bevestigd. Om de geldbuidels bovendien te beveiligen tegen ‘beurzensnijders’ werden metalen beugels voorzien om de beurzen aan de riem te bevestigen. De beugel van een beurs bestaat meestal uit een horizontaal element dat op beide uiteinden verdikt is. Dit element is bilateraal, naast de verdikking, versmald om het metalen frame (of omlijsting van de tas) te kunnen bevestigen. In het midden is er een gat waarop een metalen lus kon draaien. Dit draaimechanisme hield de geldbuidel dicht bij het lichaam. Deze, meestal ovale, lus werd aan de riem bevestigd. Soms is deze lus bewaard gebleven. In de publicatie ‘Opgravingen in Amsterdam- twintig jaar stadsonderzoek, 1977, is een mooie afbeelding te zien van een frame en beugel op bladzijde 180. In de geldtas werden, naast muntstukken, ook kleine voorwerpen bewaard. Het materiaal van de tas bestond uit leer of linnen. De vroegste tasbeugels dateren uit de eerste helft van de 15de eeuw.

PPV 00467

Het horizontale beugelelement, gemaakt van brons of een koperlegering, van een geldtas heeft een afgerond min of meer kubusvormig middenstuk. In dit middenstuk zit een cilindrische opening met een diameter van 8,5 mm. Langs de voorzijde is deze kubus versierd met een gegraveerde ‘X’ in een vierkant. In de daardoor ontstane driehoekige vlakken werd in het midden telkens een ondiep gaatje geboord. Langs de achterzijde van de kubus vertrekt vanuit het midden van de onderzijde een gegraveerde lijn tot net voorbij het midden van het vierhoekige vlak. Tegen de kubus vertrekt bilateraal een afgeknotte kegel tot aan de uitsparing voor de bevestiging van het frame. De uiteinden zijn voorzien van een afgeronde cilindrische knop. Afmetingen: 48,8 x 15,5 x 13,7 mm. Datering: 1450-1550

PPV 00470

Het kleine horizontale beugelelement, gemaakt van brons of een koperlegering, bezit nog de bevestigingslus. Deze lus kan ronddraaien in het element. Het voorwerp werd niet versierd. Het middenstuk van het horizontale element heeft een min of meer balkvormige vorm die naar de uiteinden toe versmalt. De uitsparing voor de bevestiging van het frame werd afgewerkt met een klein schijfvormig knopje. Afmetingen: 28 x 35,5 x 8 mm. Datering: 1450-1500.

PPV 00471

Het horizontale beugelelement, gemaakt van brons of een koperlegering, bezit nog de bevestigingslus. Deze lus kan ronddraaien in het element. Onder de lus bevindt zich een bol met een gat die eveneens kan ronddraaien. Het voorwerp werd op het uiteinde van het middenstuk versierd met kleine schuine streepjes. Het middenstuk van het horizontale element heeft een min of meer balkachtige vorm die naar de uiteinden toe versmalt. De uitsparing voor de bevestiging van het frame werd afgewerkt met een afgeknotte bol. Er bleven bilateraal nog enkele restanten van het frame bewaard in de uitsparing: een ‘rondelle’ en een puntig uitsteeksel. Afmetingen: 63,7 x 48,4 x 11,3 mm. Datering: 1450-1500.

PPV 00472

Een dun plaatje, gemaakt van een koperlegering, heeft een boogvorm. Het is 9 mm breed. Onderaan werd het plaatje geperforeerd met 28 gaatjes voor de bevestiging van de lederen of linnen buidel/tas. Op één van de uiteinden zit er nog een klinknageltje waaraan het ontbrekende deel van de boogvorm was vastgeklonken. In het midden bovenaan werd een knop bevestigd om de geldtas te openen en te sluiten. De functie van het kleine oogje, bevestigd langs de zijkant in het midden, is onduidelijk. Afmetingen: 64,4 x 42 x 3 mm. Datering: 1500-1600.