Het Duitse Rijnland bleef bezet tot 1929

Wanneer op 28 juni 1919 het ‘Verdrag van Versailles’ wordt ondertekend is de bezetting van het Rijnland reeds lang in gang gezet. De Duitse legers waren verplicht zich terug te trekken tot achter de Rijn als voorwaarde voor de wapenstilstand. Einde november 1918...

Pamflet  met als titel ‘Derde bemerkinge voor de Staeten van Brabant’, gericht aan de ‘goede mannen der Negen Natien der Stadt Brussele’ over het onrecht, het machtsverlies en de mishandelingen in de periode 1794 – 1796

In museum De Kelder te Tessenderlo bevindt zich een pamflet dat bestaat uit twee met zwarte inkt bedrukte vellen oud papier met een breedte van 280 en een hoogte van 240 mm. Deze bladen zijn overlangs in twee gevouwen zodat acht genummerde bladzijden ontstonden, in...