De vereniging ‘Association des enfants de Marie’ werd opgericht in 1837. De patroonheilige was Philomena. Philomena werd in 1961 geschrapt als heilige. Pius IX keurde de vereniging goed in 1847. De bedoeling van de vereniging was perfecte vrouwen te creëren volgens de normen van die tijd: godsdienstig, zuiver, nederig, liefdadig en gehoorzaam. De vereniging breidde zich uit over de ganse wereld. In 1966 werd de naam gewijzigd in ‘Jeunesse Mariale’ (JM). Jonge meisjes werden toegelaten vanaf hun communie tot ze huwden of tot ze non werden. De meisjes waren in de 19de eeuw herkenbaar aan hun witte uniform met blauwe ceintuur en aan de medaille, die aan een hemelsblauw lint hing, rond hun nek. Als arbeidstaken deden ze ondermeer het decoreren van de kerk, het onderhoud van de priestergewaden en het houden van collectes.

VAR 00138

Op de voorzijde van de ronde devotiemedaille, gemaakt van zink, staat de tekst: ‘O MARIE, CONÇUE SANS PECHÉ, PRIEZ POUR NOUS’. Binnen deze tekst staat een tweede tekstregel ‘QUI AVONS RE-COURS À VOUS’. In het midden staat Maria met een kring van negen vijfpuntige sterretjes rond haar hoofd, met de armen naar beneden en met open handen. Uit de handen komen stralen. Ze staat met haar linkervoet op de kop van een slang waarvan de staart onder de rechtervoet tevoorschijn komt. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE’. In het midden staat een grote letter ‘M’. Tussen deze letter werd een horizontale balk met een kruis gevlochten. Zowel het kruis als de balk als de letter zijn opgevuld met een arcering. Onderaan staan twee vlammende hartjes naast elkaar. Het rechter hartje wordt langs rechts doorboord door een zwaard. Rond het linker hartje zit een doornkroon. Onder de hartjes bevindt zich een rechthoekig afgeronde versierde cartouche zonder tekst. De afmetingen zijn: 24,4 (met draagoog 28,5) x 1,4 mm.

VAR 00139

Op de voorzijde van de ronde devotiemedaille, gemaakt van zilver, staat in de rand de tekst: ‘O MARIE, CONÇUE SANS PECHÉ, PRIEZ POUR N. QUI AVONS RECOURS A V.’. In het midden staat Maria met aureool, binnen een dubbele lijnovaal, met de armen naar beneden en met open handen. Uit de handen komen stralen. Ze staat op een voetstuk waarop het woord ‘FRANCE’ werd gegraveerd. Tussen de tekst en Maria werd een krulversiering voorzien. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE’. In het midden staat een grote letter ‘M’. Tussen deze letter werd een horizontale balk met een kruis gevlochten. Zowel het kruis als de balk als de letter zijn opgevuld met een arcering. Rond deze ‘M’ staan in een cirkelvorm 12 vijfpuntige sterretjes. Onderaan staan twee vlammende hartjes naast elkaar. Het rechter hartje wordt langs rechts doorboord door een zwaard. Onder de hartjes bevinden zich de letters ‘S.V.P.IX’. De afmetingen zijn: 27,5 (zonder draagoog 23,8) x 0,9 mm.

VAR 00301

Op de voorzijde van de ronde devotiemedaille, gemaakt van zilver, staat in de rand de tekst: ‘O MARIE CONCUE SANS PECHE PRIEZ POUR N. QUI AVONS RECOURS A VOUS’. Onderaan staat in kleine letters de tekst: ‘L. PENIN A LYON’. In het midden staat in een spitsovaal de afbeelding van de wonderdadige Maria. Op het voetstuk staat het woord: ‘FRANCE’. Op de keerzijde staat in de rand de tekst: ‘ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE’. Onderaan staat: ‘S.V.P.IX’. In het midden staan binnen een cirkel twee vlammende harten onder de letter M waarop een kruisteken prijkt. Rond het geheel staan 12 vijfpuntige sterren. Helemaal onderaan is een rechthoek voorzien. Op het draagoog staan twee onduidelijke merkjes. Afmetingen: 26,9 x 23,7 x 1,2 mm.