Het bodemarchief is een belangrijke aanvulling op het historisch archief, meer nog, waar het papieren archief ophoudt is het bodemarchief bepalend voor de kennis over het leven van onze voorouders. Maar dikwijls vertellen de opgegraven of gevonden voorwerpen een heel ander verhaal dan bekend is van het historisch archief. Ieder voorwerp levert dus een schat aan informatie op over het leven van  onze voorouders. En de  bodem zit vol met dergelijke archeologische schatten, in de loop der eeuwen achtergelaten door onze voorouders.  Met schatten worden alle mogelijke volledige of restanten van gebruiksvoorwerpen bedoeld. Speelgoed zoals knikkers en bikkels kwijtgespeeld in de competiviteit van het spel, munten mogelijk ontglipt uit een kapotte broekzak, musketkogels die het doel net gemist hebben, stenen pijlpunten verloren geschoten in het struikgewas, een vingerring ontsnapt tijdens het vrijen, metalen jasknopen afgescheurd tijdens een ruzie, een boekbeslag restant van een boekverbranding, potscherven getuigend van de plundering van een hoeve, een kop van een kleipijp gebroken op een stenen vloer, … Andere akkervondsten zijn onder meer fragmenten van glazen bekers en flessen, gespen, gepolijste bijlen, schrabbers, vingerhoeden, muntgewichten, patacons, insignes, verzegelloodjes, … noem het maar op en je kan het vinden in de bodem. Iedere vondst heeft een eigen verhaal.

Programma tijdens de twee dagen:

  • Uitzonderlijke tentoonstelling van diverse akkervondsten zoals onder meer metalen voorwerpen, aardewerkscherven en steentijdartefacten met toelichting over de aard, het type, de functie, de samenstelling,…
  • Determinatie en datering van meegebrachte vondsten.
  • Verkoop van boeken en tijdschriften over archeologie en aanverwante thema’s.
  • Uitleg over het archeologisch onderzoek van het Hof van Goor aan de hand van plannen en vondsten, voornamelijk uit de 16de eeuw.