Marcel Delsupehe (1906-2001) werd na de overgave van het Belgische leger in 1940 als militair afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Elsterhorst in Duitsland. Hij kwam er samen met kapelaan Vanderheyden toe met de trein op 6 juni 1940. Marcel kreeg het nummer 19109 in Oflag IV-D. In oktober 1940 kreeg de afdeling een andere naam: Stalag IV-A. Zijn wedervaren in het kamp heeft Marcel opgetekend als losse notities die hij later heeft verwerkt in schriftjes. Deze worden bewaard door het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD). Als musicus schreef hij een gedicht in het kamp, dat ook bewaard bleef. Op 2 oktober 1940 werd hij vrijgelaten en kon hij naar huis terugkeren. Marcel maakte net zoals kapelaan Vanderheyden, een versiering op zijn persoonlijke drinkbeker die hij opdroeg aan zijn dochtertje Lea, vandaar het verkleinwoord ‘Leake’ op de beker.

De drinkbeker

De cilindrische drinkbeker van aluminium heeft een zwartgelakt, maar roestig, ijzeren handvat dat met twee aluminium klinknagels werd vastgezet tegen het bekerlichaam. De rand van de beker is lichtjes naar buiten omgekruld. De beker heeft een vlakke bodem. De diameter is 78 mm, met het handvat 100 mm. De hoogte is 71 mm. Op een nogal amateuristische wijze heeft de eigenaar tekst en figuren aangebracht. De tekst luidt: VADER / AAN / LEAKE. Deze tekst staat tussen twee gestileerde bladertakken met bloemen. Op de rand werd zowel boven als onder een zaagtandfiguur aangebracht. Op de bodem heeft de maker de locatie ELSTERHORST in boogvorm gegraveerd. In het midden staat horizontaal het jaartal 1940. Dankzij een schenking van zijn dochter Lea is de drinkbeker nu te bewonderen in museum De Kelder.

Zie ook:

http://testavzw.be/aluminium-drinkbeker-van-kapelaan-cornelius-vanderheyden-een-souvenir-uit-het-krijgsgevangenenkamp-oflag-iv-d-elsterhorst-in-duitsland/