Alfons was een zeer ambitieus man. Hij werd geboren in 1109 als zoon van Hendrik van Bourgondië, graaf van Portugal, een graafschap dat in die periode voordurend bedreigd werd door de Moorse legers. Toen zijn vader in 1112 stierf werd Alfons als 3-jarige graaf van Portugal onder de voogdij van zijn moeder geplaatst. Op 11-jarige leeftijd kwam er een politiek dispuut tussen hem en zijn moeder waardoor hij verbannen werd. In 1122 riep de puber zichzelf uit tot ridder, verzamelde een leger, nam ‘zijn’ graafschap terug in bezit en verbande zijn moeder naar een klooster. In 1129 riep hij zichzelf uit tot ‘prins’ van Portugal. Na zijn glamoureuze overwinning op vijf Moorse legers tijdens de Slag bij Ourique in 1139 riep hij zichzelf uit tot koning van Portugal, een titel die in 1179 door paus Alexander III erkend werd. Alfons I stierf in 1185. Zijn zoon Sancho werd zijn opvolger als koning Sancho I.

PPV 00888

Op de voorzijde van het muntgewicht, gemaakt van een koperlegering, staat in het midden binnen een parelcirkel en een gedeeltelijke cirkel het gekroonde wapenschild van Portugal dat in de 15de eeuw ontstond en grotendeels overeenkomt met het huidige wapen. In het midden van dit wapenschild staat een kleiner schild met vijf kleine schildjes in kruisvorm waarvan de traditie wil dat zij de vijf Moorse koningen symboliseren die tijdens de Slag van Ourique verslagen werden. Rondom dit kleine  centrale schild staan zeven torens of kastelen. Deze zouden de zeven veldslagen symboliseren die Alfons III (1210-1279) won waardoor hij de Algarve in bezit kreeg. Details van het wapenschild van Portugal veranderden in de loop der tijd echter zo vaak dat het moeilijk is om zekerheid te krijgen over de juiste betekenis van alle elementen.

Het wapenschild wordt geflankeerd door de letter R en L die gedurende de regering van Joao of Johan III (1521-1557) gebruikt werden om aan te geven dat de gouden cruzado waarvoor het muntgewicht diende, in de munt van Lissabon geslagen werd. De keerzijde is onleesbaar door corrosie.

De massa is 3,11 g en de afmetingen zijn 15,8 x 15,8 x 2,2 mm.

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Portugal

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Ourique

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alfons_I_van_Portugal

https://jaarboekvoormuntenpenningkunde.nl/jaarboek/1989/1989a.pdf