Macharius kwam in het jaar 1011 na een aantal omzwervingen aan in Gent waar de pest woedde. Hij zou zijn eigen dood voorspeld hebben. Na zijn overlijden stopte de pest op een miraculeuze wijze. Hij wordt voorgesteld met een bisschopsstaf en een hart met drie spijkers. Ongeveer vijftig jaar na zijn dood, op 9 mei 1067, werd hij heilig verklaard. Zijn overblijfselen liggen in de crypte van de Sint-Baafskathedraal te Gent in een zilveren schrijn, gemaakt door Hugo de la Vigne in 1616. Mogelijk werd de medaille gemaakt ter gelegenheid van het achthonderdjarige jubelfeest dat gehouden werd in 1867 van donderdag 16 tot zondag 26 mei.

Bron: Het boekje van St. Macharius, verhaal van zijn leven, dood en vereering, Gent, 1867

VAR 00087

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘HEILIGE MACHARIUS AARTSBISSCHOP : VAN : ANTIOCHIEN :’. Tussen de drie eerste woorden werd een krulversiering geplaatst. Onderaan staat een kruisje. In het midden staat binnen een parelovaal en een vierpas de heilige Macharius met mijter en aureool ten voeten uit. In zijn linkerhand houdt hij een bisschopsstaf en in zijn rechterhand houdt hij voor zijn borst een soort pot met drie spijkers. Op de keerzijde staat de tekst ‘: BEWAAR ONS VAN PEST EN BESMETTELYKE ZIEKTEN’. Alle woorden zijn van elkaar gescheiden door een krulversiering. In het midden staat binnen een spitsovaal een mijter met er boven een dubbel kruis. De afmetingen zijn: 26,4 x 19,1 x 1 mm.

VAR 00164

Op de voorzijde van de ovale devotiemedaille, gemaakt van messing, staat in de rand de tekst ‘SAINT MACAIRE’. In het midden staat Macharius met mijter en bisschopsstaf ten voeten uit in een versierde deuropening. In zijn linkerhand houdt hij een onbekend object vast en zijn rechterarm houdt hij omhoog. Aan zijn voeten knielen twee personen. De persoon rechts heeft een oosters uiterlijk en draagt een pelgrimsstaf. Op de keerzijde staat binnen een ovale bloemenkrans de horizontale tekst ‘OBOURG’. Onderaan staat in kleine letters ‘VINCENT SIMON’. De afmetingen zijn: 23,5 x 16,8 x 0,9 mm.