Johan Willem werd geboren op 28 mei 1562 en overleed op 25 maart 1609. Omdat de erflanden van zijn vader niet verdeeld mogen worden, wordt Johan Willem van jongs af aan op een kerkelijke loopbaan voorbereid. In 1571 wordt hij hulpbisschop van Münster en in 1574 volgt hij zijn voorganger op. Hij is dan net geen 12 jaar. Maar als zijn oudere broer Karel Frederik in 1575 overlijdt dan neemt zijn leven een heel andere wending. Na heel wat verwikkelingen wordt zijn ontslag als bisschop in 1585 aanvaard. Datzelfde jaar huwt hij markgravin Jacoba van Baden met wie hij zich het jaar voordien al verloofd had. Al snel verslechtert de verhouding met zijn vader en vertoont hij de eerste tekenen van de geestesziekte die in 1590 in alle hevigheid uitbarst en waarvan hij nooit helemaal herstelt. Nadat zijn eerste echtgenote in 1597 in gevangenschap onder verdachte omstandigheden overleden is, treedt Johan Willem, enigszins hersteld in 1599 opnieuw in het huwelijk om de Gulikse dynastie voor het uitsterven te behoeden. Maar ook zijn tweede echtgenote, Antoinette van Lotharingen, kan hem geen kinderen schenken. Ondanks bedevaarten en de hulp van verschillende artsen, exorcisten verslechtert de geestestoestand van Johan Willem opnieuw. Hij overlijdt in 1609 maar wordt als gevolg van talloze erfenistwisten pas in 1628 begraven.

Beschrijving van de munt

Op de voorzijde van de munt staat een gekroond wapenschild van de vorst dat een parelcirkel doorsnijdt en dat geflankeerd is door de cijfers 6 / 5. Het is verdeeld in zes velden met de wapens van Kleef, Gulik, Berg, Mark, Ravensberg en Ravenstein. In de legende staat de tekst IO.WILH.D.G.DVX.CLIVIAE, wat betekent Johan Wilhelm bij Gods gratie hertog van Kleef. Op de keerzijde staat in het midden het Romeinse cijfer IIII, omgeven door een lauwerkrans met 4 rozetten. In de legende staat NVMMV[s] CLIV[ensis], wat betekent ‘munt van Kleef’. Op goed bewaarde exemplaren is bij het begin van de tekst het monogram CH zichtbaar. Dat staat voor Conradus Hoyer, die op dat ogenblik muntmeester is in Kleef. De massa is 1,74 g en de diameter is 20,5 mm. De munt werd geslagen in 1605.

Bronnen:

http://www.duiten.nl/kleef.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Willem_van_Kleef

C.G.J. Pannekeet, Kopergeld. Een beschrijving van de koperen munten geslagen in de gebieden van de toenmalige noordelijke en zuidelijke Nederlanden en imitaties van buiten, Slootdorp 1997, p. 99