Tussen 1356 en 1792 werden de Duitse keizers in Frankfurt gekozen, vanaf 1562 werden ze er ook gekroond. Na de Napoleontische oorlogen werd Frankfurt opgeslorpt door de Staat des Fürstprimas, die slechts van 1806 tot 1810 bestond. Van 1810 tot 1813 werd de stad het centrum van het gelijknamige groothertogdom. In 1815 kreeg Frankfurt opnieuw de status van vrije rijksstad en werd ze lid van de Duitse Bond, een confederatie van 40 Duitse staten waarvan de Bondsdag, een soort overkoepelende regering, te Frankfurt am Main zetelde. Tijdens de Oostenrijks-Pruisische Oorlog in 1866 bleef Frankfurt trouw aan de Duitse Bond maar werd de stad bezet en ingelijfd door Pruisen.

PPV 00873

Op de voorzijde van de koperen munt staat tussen twee vijfbladige bloempjes het cijfer I. Er onder staat het woord HELLER en het jaartal 1819. Op de keerzijde staat het stadswapen van Frankfurt, een gekroonde adelaar met gespreide vleugels. Tussen de klauwen staan enkele letters waarvan enkel de letter F goed bewaard bleef. Normaal staat hier G (F) B waarbij F staat voor Frankfurt en G / B, de initialen van muntmeester Johann Georg Bunsen (1790-1825).

Bron:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main